پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).

طراحی عملکردی سازه

صفحه اختصاصی طراحی عملکردی

طراحی براساس عملکرد(PBD)، با طرح ضوابط استفاده از روش تغییرشکل باعث ظهور تغییرات بنیادین در روش طراحی لرزه‌ای سازه ها شده است. این روش‌های نو در طراحی به تضمین عملکرد ساختمان در طی زلزله طرح، به مهندس طراح کمک شایانی خواهد کرد. مدل‌سازی صریح و ارزیابی درست از شکل‌پذیری و اتلاف انرژی سیستم، تحت اثر زمین‌‌لرزه واقعی، همان مولفه بنیادین PBD در تحلیل دینامیکی غیرخطی می‌باشد.

لینک های همایش های قبلی

همایش سوم
همایش دوم
همایش اول

محتواهای تخصصی

مقاله تحلیلی: تاب‌آوری شهری تهران در برابر زلزله احتمالی و مدیریت بحران آن

در این مقاله به بحث درباره "تاب‌آوری شهری تهران در برابر زلزله احتمالی و مدیریت بحران آن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تست لرزه‌ ای موازی فونداسیون شمعی

در این مقاله به بحث درباره "تست لرزه‌ ای موازی فونداسیون شمعی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاهش بار باد در ابر سازه‌ها

در این مقاله به بحث درباره "کاهش بار باد در ابر سازه‌ها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مقاوم سازی لرزه ای به چه معنا است؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "مقاوم سازی لرزه ای به چه معنا است؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ طراحی لرزه‌ای دیوار حائل

در این مقاله به بحث درباره "طراحی لرزه‌ای دیوار حائل" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ده مورد از مقاوم‌ ترین ساختمان‌ ها در برابر زلزله

در این مقاله به بحث درباره "ده مورد از مقاوم‌ ترین ساختمان‌ ها در برابر زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: سیستم‌ های مهاربندی در یک ساختمان بلند مرتبه

در این مقاله به بحث درباره "سیستم‌های مهاربندی در یک ساختمان بلندمرتبه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بهبود عملکرد ساختمان های بلندمرتبه در برابر باد و زلزله

در این مقاله به بحث درباره "بهبود عملکرد ساختمان های بلندمرتبه در برابر باد و زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله

در ایم مقاله به بحث درباره "تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: اکتشافات ژئوتکنیکی زیرسطحی - هدف، عوامل و مراحل

در این مقاله به بحث درباره "اکتشافات ژئوتکنیکی زیرسطحی - هدف، عوامل و مراحل" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ابداع بتن مقاوم در برابر زلزله در دانشگاه آلبرتا

در این مقاله به بحث درباره "ابداع بتن مقاوم در برابر زلزله در دانشگاه آلبرتا" می پردازیم.

مقاله تحلیلی‌:‌ ترک ‌های تیر پیوند در سیستم مهاربندی برون ‌محور

در این مقاله به بحث درباره "ترک ‌های تیر پیوند در سیستم مهاربندی برون ‌محور" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: راز ژاپنی‌ ها در مقاومت لرزه ‌ای معابد پاگودا و برج Skytree

در این مقاله به بحث درباره "راز ژاپنی‌ ها در مقاومت لرزه ‌ای معابد پاگودا و برج Skytree" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی عملکردی سازه بر مبنای بار باد

در این مقاله به بحث درباره "طراحی عملکردی سازه بر مبنای بار باد" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بزرگ‌ ترین پل‌ های مجهز به سیستم‌ های کنترل لرزه ‌ای

در این مقاله به بحث درباره "بزرگ‌ ترین پل‌ های مجهز به سیستم‌ های کنترل لرزه ‌ای" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی لرزه‌ ای و نقشه‌ های خطر

در این مقاله به بحث درباره "‌طراحی لرزه‌ ای و نقشه‌ های خطر" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ زلزله بعدی گسل‌ هایوارد چقدر مخرب خواهد بود؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "زلزله بعدی گسل‌ هایوارد چقدر مخرب خواهد بود؟"‌ می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تاب ‌آوری جامعه و مقاوم ‌سازی سازه ‌ها

در این مقاله به بحث درباره " تاب ‌آوری جامعه و مقاوم ‌سازی سازه ‌ها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کارآمدی طراحی لرزه ‌ای با آیین ‌نامه ‌ها و استانداردهای آمریکا

در این مقاله به بحث درباره "کارآمدی طراحی لرزه ‌ای با آیین ‌نامه ‌ها و استانداردهای آمریکا" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ چالش های طراحی ژئوسیسمیک در مکزیکوسیتی

در این مقاله به بحث درباره "مقاله تحلیلی:‌ چالش های طراحی ژئوسیسمیک در مکزیکوسیتی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چه زمانی می‌ توانیم از فاکتور تماس در FEA صرف‌ نظر کنیم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چه زمانی می‌ توانیم از فاکتور تماس در FEA صرف‌ نظر کنیم؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: فرکانس وقوع زمین‌ لرزه

در این مقاله به بحث درباره "فرکانس وقوع زمین‌ لرزه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تکنیک های کاهش زمین‌ لغزش

در این مقاله به بحث درباره " تکنیک های کاهش زمین‌ لغزش" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: طراحی عملکردی تجویزی

در این مقاله به بحث درباره "طراحی عملکردی تجویزی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ چه زمانی نیاز به تحلیل غیرخطی هندسی داریم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چه زمانی نیاز به تحلیل غیرخطی هندسی داریم؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تست لرزه‌ ای یک پل ۷۰ در آزمایشگاه زلزله نوادا

در این مقاله به بحث درباره "تست لرزه‌ ای یک پل ۷۰ در آزمایشگاه زلزله نوادا" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تاثیر ضرایب گرمایی برف در نوسازی سازه ها

در این مقاله به بحث درباره "تاثیر ضرایب گرمایی برف در نوسازی سازه ها " می پردازیم.

مقاله تحلیلی: پیچش ساختمان ها در زلزله - دلایل و اثرات

در این مقاله به بحث درباره "پیچش ساختمان ها در زلزله - دلایل و اثرات" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: عوامل مؤثر بر میزان آسیب لرزه‌ ای ساختمان‌ ها

در این مقاله به بحث درباره "عوامل مؤثر بر میزان آسیب لرزه‌ ای ساختمان‌ ها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد GIS در ارزیابی و کاهش ریسک لرزه‌ ای

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد GIS در ارزیابی و کاهش ریسک لرزه‌ ای" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد کامپوزیت های FRP در پل‌ ها

در این مقاله به بحث درباره " کاربرد کامپوزیت های FRP در پل‌ ها " می پردازیم.

مقاله تحلیلی: پارکینگ‌ های بتنی و زلزله نورثریچ

در این مقاله به بحث درباره پارکینگ‌ های بتنی و زلزله نورثریچ" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: شکل‌ پذیری در قاب‌ های مهاربندی‌ شده

در این مقاله به بحث درباره "شکل‌ پذیری در قاب‌ های مهاربندی‌ شده"‌ می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ۱۰ علت آسیب‌ های لرزه‌ ای در ساختمان‌ های بنایی غیرمسلح

در این مقاله به بحث درباره "۱۰ علت آسیب‌ های لرزه‌ ای در ساختمان‌ های بنایی غیرمسلح" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: قاب‌ های بتنی غیر شکل‌ پذیر

در این مقاله به بحث درباره "قاب‌ های بتنی غیر شکل‌ پذیر" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: آیا زلزله‌ های زیر دریاچه جلیل نشان‌ دهنده پایان جهان است؟

در این مقاله به بحث درباره " آیا زلزله‌ های زیر دریاچه جلیل نشان‌ دهنده پایان جهان است؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: دریفت نسبی طبقه و دستگاه پله

در این مقاله به بحث درباره "دریفت نسبی طبقه و دستگاه پله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: زلزله ریج‌ کرست چگونه به دانشمندان در هشدار زلزله کمک کرد؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "زلزله ریج‌ کرست چگونه به دانشمندان در هشدار زلزله کمک کرد؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ طراحی لرزه‌ ای سازه‌ های آلومینیومی

در این مقاله در مورد"طراحی لرزه‌ای سازه‌های آلومینیومی" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی:‌ کاربرد GPS در شناسایی زلزله‌ های بزرگ

در این مقاله در مورد "کاربرد GPS در شناسایی زلزله‌ های بزرگ" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: چگونه سازه‌ های مقاوم در برابر زلزله بسازیم؟

در این مقاله در مورد اینکه "چگونه سازه‌ های مقاوم در برابر زلزله بسازیم؟" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: آیین‌ نامه‌ ها چه نقشی در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی دارند؟

در این مقاله در مورد اینکه "آیین‌ نامه‌ ها چه نقشی در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی دارند؟" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: تکنیک های مقاوم‌ سازی دیوارهای بتنی موجود

در این مقاله در مورد "تکنیک های مقاوم‌سازی دیوارهای بتنی موجود" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: خسارت بیش از انتظار دیوارهای بتن مسلح در زلزله شدید سیاتل

در این مقاله در مورد "خسارت بیش از انتظار دیوارهای بتن مسلح در زلزله شدید سیاتل" صحبت می کنیم.

 

مقاله تحلیلی: زلزله نورتریج

در این مقاله در مورد "زلزله نورتریج" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: ده اشتباهی که نباید در مناطق زلزله‌ خیز مرتکب شوید

در این مقاله درباره "ده اشتباهی که نباید در مناطق زلزله‌ خیز مرتکب شوید" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: زلزله بزرگی که ساختمان‌ های بی‌ شماری را تخریب می‌ کند

در این مقاله در مورد "زلزله بزرگی که ساختمان‌ های بی‌ شماری را تخریب می‌ کند" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی چه زمانی ضرورت دارد؟

در این مقاله در مورد "مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی چه زمانی ضرورت دارد؟" صحبت می کنیم.

مقاله تحلیلی: طراحی مبتنی بر عملکرد، رویکرد سال‌های آینده طراحی سازه‌ها- پارت دوم

 

   

   طراحی مبتنی بر عملکردی مزایای متعددی نسبت به دیگر روش‌های طراحی دارد.

  1. ازآنجاکه تمرکز رویکردهای مبتنی بر عملکرد بر سطح خسارت و آسیب قرار دارد، دستیابی به سطح عملکردی مطلوب، حاشیه اطمینان بیشتر و برآورده شدن انتظارات ممکن می‌شود.
  2. ادامه...

  مقاله تحلیلی: طراحی مبتنی بر عملکرد، رویکرد سال های آینده طراحی سازه‌ها- پارت اول

   ما مهندسان سازه اغلب در شرایطی قرار می‌گیریم که خود باعث آن شده‌ایم. ما طراحی خود را با دسترسی آسان به اطلاعات، نرم‌افزارهای طراحی و آنالیز قدرتمند و جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها پیش می‌بریم. بااین‌حال محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای مانعی بر سر راه بهره‌گیری کامل از این قابلیت‌ها محسوب می‌شوند. ازآنجاکه ما اهداف متعددی ازجمله ایمنی، اقتصاد، پایداری و استحکام؛ را در طراحی مدنظر داریم، و مجبور هستیم از راه‌حل‌های آیین‌نامه‌ای استفاده کنیم ، اغلب هیچ‌کدام از اهداف ذکرشده  به‌طور مطلوب تأمین نمی شود.

  مقاله تحلیلی: به‌ روز رسانی آیین‌ نامه لرزه‌ ای سانفرانسیسکو بعد از بررسی ساختمان‌ های بلند شاخص این شهر

  در این مقاله در مورد به‌ روز رسانی آیین‌ نامه لرزه‌ ای سانفرانسیسکو بعد از بررسی ساختمان‌ های بلند شاخص این شهر، صحبت می کنیم.

  مقاله تحلیلی: تکنیک‌ های طراحی ساختمان‌ ها و سازه‌‌ های مقاوم در برابر زلزله

  در مقاله تکنیک‌ های طراحی ساختمان‌ ها و سازه‌‌ های مقاوم در برابر زلزله، در مورد روش های طراحی این نوع از سازه ها صحبت می کنیم.

  مقاله تحلیلی: ارزیابی خطرات زلزله

  در مقاله ارزیابی خطرات زلزله، به توضیح شبیه سازی انجام شده برای بررسی خطارت لرزه ای می پردازیم.

  مقاله تحلیلی: قاب خمشی فولادی- نکات مهم در طراحی دهانه‌های عریض

   پایداری یک ساختمان مقوله مهمی در طراحی است که مهندسان سازه باید درک خوبی از آن داشته باشند. سازه‌هایی که از هزاران سال گذشته تاکنون ساخته شدهاند بر مبنای یکی از این سه نوع سیستم پایداری و یا در برخی موارد ترکیبی از آن‌ها بنا گردیده‌اند: دیوار برشی، قاب مهاربندی و یا قاب‌های خمشی. در این مقاله به معرفی قاب‌های خمشی و کاربرد آن در دهانه‌های عرض می‌پردازیم.

  مقاله تحلیلی: تفاوت تحلیل خطی و غیرخطی

  در این مقاله تفاوت تحلیل خطی و غیرخطی شرح داده شده است و مفهوم تحلیل غیرخطی درک خواهد شد. همچنین فواید انتخاب روش تحلیل مناسب بیان می‌گردد و شرح داده خواهد شد که عدم لحاظ نمودن آنالیز غیرخطی خطاهای جدی را در طراحی منجر خواهد شد و بیان می‌گردد که تحلیل غیرخطی چگونه به طراحی سازه‌های بهینه‌تر خواهد انجامید.

  مقاله تحلیلی:‌ طراحی مبتنی بر عملکرد،‌ جزئی از آینده مهندسی سازه

  طراحی عملکردی (PBD) و کاربرد آن در تاریخ به استاندارد حمورابی یعنی به حدود سال 1750 قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. 

  مقاله تحلیلی: معرفی پدر طراحی سازه‌ های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)

  در این مقاله به "معرفی پدر طراحی سازه‌ های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD)" می پردازیم.

  مقاله تحلیلی: استفاده از میراگرهای اصطکاکی برای کنترل لرزه‌ ای در برج‌ های لاگاردنیا در شهر گورگان، هند

  در این مقاله به بحث درباره "استفاده از میراگرهای اصطکاکی برای کنترل لرزه‌ ای در برج‌ های لاگاردنیا در شهر گورگان، هند" می پردازیم.

  نرم افزار SeismoBuild منتشر شد (دانلود نسخه دمو و مشاهده فیلم و کاتالوگ معرفی)

  به اطلاع مهندسان گرامی می‌رسانیم موسسه ۸۰۸ مفتخر است به عنوان نماینده رسمی شرکت SeismoSoft این ایران به زودی امکان تهیه نسخه کامل این نرم‌افزار تجاری را در ایران برای علاقه‌مندان (کلیه شرکت‌های مشاوره در زمینه طراحی و مقاوم‌سازی سازه‌ها) فراهم آورد. 

  مقاله تحلیلی: طراحی عملکردی ساختمان 111 Main در شهر Salt Lake City

  سیستم دیوار هسته بتنی مسلح ساختمان 111 Main موجب ایجاد تکیه گاه جانبی و قائم برای برج اداری 25 طبقه با طراحی خلاقانه به‌صورت معلق در مجاورت مرکز هنری می‌شود...برای مشاهده متن مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  مقاله تحلیلی: آیین نامه بین المللی طراحی عملکردی (ICCPC 2015)International Code Council Performance Code

  آیین نامه بین المللی طراحی عملکردی برای ساختمان ها و تسهیلات (ICCPC 2015)International Code Council Performance Code  دارای 212 صفحه ای

  مقاله تحلیلی:اصول طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد و اهداف برج شانگهای

  از آنجا که هم از نظر ارتفاع و هم بی نظمی، برج شانگهای متفاوت با الزامات آیین نامه ای موجود در چین بود، به همین دلیل برای طراحی آن نیاز به روشی جدید بر مبنای عملکرد لرزه ای برای طراحی سازه های بلند مرتبه مورد نیاز بود. اصول PBSD و این ساختمان در اینجا نشان داده شده است. عملکرد لرزه ای برج شانگهای بر طبق: عملکرد کامل تحت فرکانس های لرزه ای، عملکرد بر اساس زلزله های مبنا و عمر سالم ماندن آن تحت زلزله می باشد. معیار های طراحی اجزاء و سیستم های سازه ای برای رسیدن به عملکردی مطابق آنچه نشان داده شد، است. الزامات فردی از ظرفیت حمل بار و تغییر شکل وارده در انواع مختلف از اجزای سازه ای تحت سطوح مختلف زلزله به منظور دستیابی به عملکرد از پیش تعریف شده می باشد. الزامات طراحی لرزه ای و ارزیابی آن در ادامه بیان می شود.

  دانلود فيلم دومین همایش ملی طراحی عملکردی سازه ها ، 18 اسفند 93+دانلود فیلم همایش

  با گذشت یکسال و به لطف پرورگار متعال با برگزاری موفق اولین همایش "طراحی عملکردی سازه ها" در 15 اسفند ماه سال 92 ؛ این بار نیز موسسه آموزشی مهندسی 808 در 18 اسفندماه 93 دومین همایش سالانه خود را با محوریت "دیدگاه های نوین در طرح لرزه ای ساختمانها" به همراه اساتید برجسته ملی و کشوری در سالن آمفی تئاتر جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمود.

  مجموعه فیلم آموزشی تحلیل های IDA با نرم افزار های Opensees-Seismosignal

  مجموعه فیلم آموزشی تحلیل های IDA با نرم افزار های SAP-Opensees-Seismosignal 16 ساعت فیلم آموزشی به همراه جزوه تدریس شده در ترم پاییز 94

  مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار Seismostruct

  مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار Seismostruct 20 ساعت فیلم آموزشی به همراه جزوه تدریس شده در ترم پاییز 94 همراه با نرم افزار

  طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس تغییر مکان

  اگر چه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد به طور وسیعی توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد، اما در حال حاضر در روند طراحی و اجرا چندان بکار گرفته نمی شود.

  خرید آنلاین نرم افزار Performance، مقیاس رکوردهای زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی، نسخه 5.6.1

  این نرم افزار می‌تواند از هر خروجی مانند opensees و یا sap.etabs تغییر مکان هدف را با استفاده از دستورالعمل بهسازی نشریه ۳۶۰ محاسبه و ارائه کند، جهت تهیه این نرم‌افزار و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با ما در ادامه مطلب همراه باشید: ...

  PE review series seismic for california civil engineering license Dr. Shahin A. Mansour, PE 2008

  PE review series seismic for california civil engineering license Dr. Shahin A. Mansour, PE 2008

   

   

   

   

   

   

  پایان روش طیف پاسخ ( RSM ) در تحلیل لرزه ای سازه ها

  ری کلاف و من از اینکه در سال 1962 روش تقریبی تحلیل طیفی را ابداع کردیم پشیمانیم. در آن روزگار، تعدادی از حرفه ای ها از مجموع مطلق پاسخ های مودی برای تخمین نیروهای حداکثر اعضا استفاده می کردند.

  فایل PDF ضمیمه سمینار طراحی به روش عملکردی پروفسور اشرف حبیب الله

  در این فایل 86 صفحه ای عکس ها و اسلاید های اصلی که در سمینار طراحی عملکردی پروفسور اشرف حبیب الله در سمینار اخیر استانبول (ترکیه) که با حضور گروه 808 می باشد را می توایند مشاهده نمایید

  مجموعه فیلم و اطلاعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با FRP

  علاقه مندان به روش های مقاوم سازی مقاوم سازه ها می توانند در این مقاله با انواع روش های مقاوم سازی توسط FRPها آشنا شوند.

  آموزش ویدئویی کنترل ارتعاشات سازه (طراحی میراگر و جداساز در SAP)

  این دوره در ترم زمستان 93 در آموزشگاه آنلاین 808 در 20 ساعت برگزار گردید که مدرس این دوره جناب آقای مهندس سید امین موسوی دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند. کاربران محترم می توانند فیلم این دوره را در این قسمت دریافت نمایند.

  فایل سخنرانی جناب آقایان دکتر محمودی صاحبی و سروقدمقدم (دیدگاه های نوین در طراحی لرزه ای سازه ها - دومین همایش طراحی عملکردی سازه ها-18 اسفند 93)

  در آغاز دومین هفته از بهار با اولین مقاله تحلیلی سال 94 در خدمت همه دانش پژوهان ؛ دانشجویان مهندسان محترم هستیم. در مقاله تحلیلی امروز فایل های پاورپوینت سخنرانی دو تن از اساتید برجسته کشورمان جناب اقایان دکتر موسی محمودی صاحبی و عبدالرضا سروقدمقدم از دومین همایش طراحی عملکردی سازه ها ؛ تقدیم حضور علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

  تشریح ویرایش چهارم استاندارد 2800 -دکتر سروقد مقدم(7 ساعت فیلم آموزشی + جزوات مربوطه)

  در هفته ای که گذشت شاهد برگزاری دوره جامع تشریح ویرایش چهارم استاندارد 2800 با تدریس آقایان دکتر سروقدمقدم و فاروقی در محل آموزشگاه 808 بودیم. در مقاله تحلیلی امروز فیلم آموزشی این دوره + جزوات ارائه شده توسط اساتید ؛ در اختیار علاقه مندان و دانش پژوهان محترم قرار می گیرد.

  سیستم های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان (دانلود رایگان پاورپوینت و فیلم سخنرانی)

  جناب اقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری (عضو کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران) در اولین همایش ملی مهندسی سازه ؛ سخنرانی پیرامون سیستم های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان ایراد فرمودند. در مقاله تحلیلی امروز با ایشان همراه خواهیم شد. پس بیشتر بخوانید!

  جداسازی لرزه ای کف طبقات + جداسازی ارتعاشی پی ماشین آلات(همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه ای)

  در مقاله تحلیلی امروز در دو مقاله مجزا به دو نوع جداساز پرداخته شده است. یکی جداسازی لرزه ای کف طبقات که در سازه های صنعتی و نیروگاه ها بسیار کاربرد دارد و دیگری جداسازی ارتعاشی پی ماشین آلات که به جداسازی لرزه ای پی دستگاه های صنعتی می پردازد. دو مقاله امروز برای دانشجویان گرایش زلزله میتواند بسیار مفید باشد. لذا در ادامه با ما همراه شوید.

  کاربرد تکنولوژی های کنترل سازه ای برای بهسازی لرزه ای یک پل کابلی + لغت نامه تخصصی میراگرها

  در مقاله تحلیلی امروز با یک مقاله از فیلد تخصصی مهندسی زلزله ؛ در خدمت دانشجویان و مهندسین محترم هستیم. در این مقاله بهسازی یک پل کابلی با استفاده از میراگرها ؛ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای تکمیل تر کردن دامنه لغات تخصصی دانشجویان و مهندسین عزیز ؛ یک واژه نامه تخصصی مربوط به میراگرها نیز پیوست شده است.

  مقاوم سازی با استفاده از جداسازی لرزه ای (همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه ای)

  در مقاله تحلیلی این هفته به مسئله مقاوم سازی پرداخته ایم. البته مقاوم سازی با استفاده از جاداسازی لرزه ای. در این مقاله به مقاوم سازی ساختمان هایی مانند ساختمان های تاریخی ؛ پلها ؛ سازه های حساس و . . . پرداخته شده است.همجنین همراه با مقاله این هفته یک لغت نامه تخصصی نیز در ارتباط با موضوع مقاله برای شما عزیزان پیوست کرده ایم.پس در ادامه با ما همراه شوید.

  اثرات ضربه زدن ساختمان جداسازی شده (Pounding)

  همانطور که میدانیم هنکام اعمال نیروی دینامیکی زلزله ؛ احتمال وارد شدن ضربه و یا برخورد ساختمان های به هم وجود دارد.مطالعات انجام گرفته در مقاله تحلیلی این هفته ؛ بیانگر خصوصیات دینامیکی کاملاً متفاوت اثرات ضربه زدن ساختمان های به یکدیگر می باشد. از تمامی مهندسین و دانشجویان سازه و زلزله دعوت می کنیم در ادامه ما با همراه شوند.

  جداسازی لرزه ای نیروگاه های هسته ای (NPP)

  مقاله تحلیلی این هفته با مقالات هفته های گذشته کمی متفاوت است. این بار سعی داریم شما عزیزان را با جداسازی لرزه ایی که در نیروگاه های هسته ای مورد استفاده قرار میگیرد ؛ آشنا سازیم. این موضوع شاید برای هرشخصی جالب نباشد ؛ ولی قطعاً مخاطبان خاص خود را خواهد داشت.

  طراحی قاب های مهاربند کمانش ناپذیر شکل پذیر (BRBF)

  مقاله تحلیلی این هفته اختصاص دارد به طراحی قاب های مهاربند کمانش ناپذیر شکل پذیر. در این مقاله تحلیلی از آشنایی کامل با این نوع مهاربندها تا طراحی آنها و نوع رفتارشان ؛ همه و همه آورده شده است.جهت دانلود و مطالعه این مقاله میتوانید در ادامه با ما همراه شوید.

  طراحی پلاستیک قاب های فولادی مقاوم در برابر زلزله بر اساس سطح عملکرد

  این هفته نیز به رسم هفته های گذشته با یکی دیگر از کتابهای ارزشمند مهندسی زلزله کشورمان ؛ تحت یک مقاله تحلیلی در خدمت شما عزیزان هستیم. طراحی پلاستیک قابهای خمشی خرپایی ویژه و قابهای مهاربندی برون محور (EBF) ؛ موضوع این هفته مقاله تحلیلی 808 است. با ما همراه شوید

  بهسازی سازه های فولادی با تقویت بادبندها و اتصالات (کاملاً مصور)

  در مقاله تحلیلی این هفته با بهسازی ساختمان های فولادی آشنا خواهیم شد. در این مقاله به بهسازی ساختمان های فلزی همراه با تقویت کردن بادبندها و اتصالات آنها ؛ پرداخته شده است.برای مطالعه و دریافت مقاله تحلیلی این هفته با ما همراه شوید.

  انوع دمپرها (Dampers Types)

  مقاله تحلیلی این هفته به معرفی و بررسی عملکرد انواع میراگرهای ساختمان در برابر نیروهای جانبی (باد و زلزله) می پردازد وهمچنین به معایب و مزایای آنها از لحاظ قیمت، ساخت، اجرا، نحوه عملکرد در سازه اشاره دارد و حتی نمونه های اجرایی آن در سراسر دنیا را توسط شرکتهای مختلف بیان میکند.برای دریافت این مقاله با ما همراه شوید.

  راهنمای انجام تحلیل غیر خطی سازه ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2013

  تحیل غیر خطی سازه ها سالهاست به عنوان تحلیل مبتنی بر طراحی عملکردی سازه ها مورد توجه مهندسان عمران قرار دارد و خصوصا در بحث های مربوط به بهسازی لرزه ای سازه ها یا تحلیل سازه های بلند بسیار مورد استفاده طراحان محاسب سازه است. با آمدن نسخه 2013 نرم افزار تحلیل و طراحی ساختمان ها (ETABS) تغییراتی اندک در این روش از تحلیل در نرم افزار رخ داده است که در این مقاله از بخش اخبار تحلیلی آموزشی 808 به بررسی تفاوت های تحلیل غیر خطی در نرم افزار ETABS 2013 پرداختیم:

  فیلم ها