انیمیشن کنترل ارتعاشات توسط میراگر دورانی اصطکاکی شرکت Damptech در بادبندهای صرفاً کششی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...