--> نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی | 808 شبکه اجتماعی مهندسان

نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی

04:45

نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی

در این فیلم با نحوه نصب و اجرای جداسازها LRB و اسلایدرهای شرکت فیپ ایتالیا ( #FIP ) در یک سازه ساختمانی آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...