ارزیابی و بررسی سیستمهای مقاوم سازی هتل آزادی

26:28

ارزیابی و بررسی سیستمهای مقاوم سازی هتل آزادی

در این فیلم سخنرانی دکتر مسعود متولی رییس آزمایشگاه سازه موسسه امپا سوییس در کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای را خواهید دید.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم