معماری

مقاله تحلیلی: چگونه BIM را وارد کسب‌ و کارمان کنیم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چگونه BIM را وارد کسب‌وکارمان کنیم؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی- رم کولهاس: باید پیش از پاندمی به بازطراحی فضاهای عمومی می‌اندیشیدیم!

در این مقاله به بحث درباره اینکه "باید پیش از پاندمی به بازطراحی فضاهای عمومی می‌اندیشیدیم" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ مواردی که باید برای دسترسی معلولین به ساختمان در نظر گرفت

در این مقاله به بحث درباره "مواردی که باید برای دسترسی معلولین به ساختمان در نظر گرفت" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مزیت BIM در تغییر خانه‌های مسکونی کوچک

در این مقاله به بحث درباره "مزیت BIM در تغییر خانه‌های مسکونی کوچک" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بعد از رویت چه چیزی می‌آید؟ اتودسک به دنبال بازسازی BIM تعاملی – قسمت اول

در این مقاله به بحث درباره اینکه "بعد از رویت چه چیزی می‌آید؟ اتودسک به دنبال بازسازی BIM تعاملی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ BIM چگونه باعث جبران هزینه‌ ها می ‌شود؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "BIM چگونه باعث جبران هزینه‌ ها می ‌شود؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ - پارت دوم

در این مقاله به بحث درباره "لزوم تحول تکنولوژیکی در پروژه‌های بزرگ " می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM

در این مقاله به بحث درباره "مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ کاربرد فناوری ‌های هوشمند در طراحی شهرها

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فناوری‌های هوشمند در طراحی شهرها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ نحوه طراحی خانه های هوشمند

در این مقاله به بحث درباره " نحوه طراحی خانه های هوشمند" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تفاوت بین VDC و BIM

در این مقاله به بحث درباره "تفاوت بین VDC و BIM" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: رنگ در معماری

در این مقاله به بحث درباره "رنگ در معماری"  می پردازیم.

 

مقاله تحلیلی: ۹ مورد از بی‌نظیر‌ترین ساختمان ‌های سازگار با محیط ‌زیست در جهان

در این مقاله به بحث درباره "۹ مورد از بی‌نظیر‌ترین ساختمان ‌های سازگار با محیط‌زیست در جهان" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ ۱۰ مورد از بهترین ساختمان‌ های سبز

در این مقاله به بحث درباره "۱۰ مورد از بهترین ساختمان‌ های سبز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: BIM و بهبود همکاری ‌ها

در این مقاله به بحث درباره "BIM و بهبود همکاری ‌ها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: آیا BIM ارزش سرمایه ‌گذاری دارد؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "آیا BIM ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: نقش مشاوران BIM در تحول دیجیتالی

در این مقاله به بحث درباره "نقش مشاوران BIM در تحول دیجیتالی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد BIM در طراحی و ساخت مجازی

در این مقاله به بحث درباره " کاربرد BIM در طراحی و ساخت مجازی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: آیا معماری می‌ تواند راهکاری برای بحران ارائه کند؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "آیا معماری می‌ تواند راهکاری برای بحران ارائه کند؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ آیا شیوع کرونا شیوه سنتی انجام کارها را تغییر می‌ دهد؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "آیا شیوع کرونا شیوه سنتی انجام کارها را تغییر می‌دهد؟" می پردازیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - معماری