فیلم وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار DIANA

49:22

فیلم وبینار آشنایی با قابلیت های نرم افزار DIANA

نرم افزار DIANA نرم افزاری بر پایه اجزای محدود برای مدلسازی موارد سازه ای و ژئوتکنیکی از قبیل سد سازی، اندرکنش خاک و سازه، طراحی سازه بتنی، طراحی سازه در برابر آتش سوزی و کاربرد در مهندسی تونل و... می باشد.

این وبینار با تدریس جناب دکتر پرتوی مدیر فروش نرم افزار های دایانا و توسط موسسه 808 در تاریخ 29 may  و در سایت ED808.com برگزار شد

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...