فیلم وبینار مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی با FRP

1:30:41

فیلم وبینار مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی با FRP

رفتار سازه های بتنی تقویت شده توسط FRP در زمان زلزله همواره مورد سوال مهندسان بوده است. در ویدئویی که مشاهده می کنید با قابلیت های این روش بسیار مهم برای مقاوم سازی ساختمان و همچنین با اشتباهات رایج که توسط افراد ناشی استفاده می شود، آشنا می شوید. 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم