انیمیشن نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در بادبند چورون معکوس برای محافظت لرزه ای ساختمان ها

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...