فیلم آموزش تحلیل غیرخطی سازه های فولادی با مهاربندی همگرا مطابق با نشریه ۳۶۰ سال ۹۲

مدل: S17-7

فیلم آموزش تحلیل غیرخطی سازه های فولادی با مهاربندی همگرا مطابق با نشریه ۳۶۰ سال ۹۲

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
تحلیل غیرخطی سازه‌های فولادی با مهاربندی همگرا مطابق با نشریه 360 سال 1392