پل بتنی با عرشه پیش تنیده و مجهز به میراگر ویسکوز

12

پل بتنی با عرشه پیش تنیده و مجهز به میراگر ویسکوز

عرشه به صورت پیوسته بوده و توسط نشمینگاه های الاستومری به پایه ها و کوله ها متصل شده است. در محل اتصال عرشه به پایه ها میراگرهای ویکسوز قرار داده شده است. نمودار چرخه ای نیز رفتار یکی از میراگرهای ویسکوز را نشان می دهد. 

مطالب مرتبط: 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم