گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵ (بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵ (بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵، جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این سمینار و دریافت فایل سخنرانی و ویدئوهای مربوطه می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

مطالب مرتبط:

رونمایی از نرم افزار SeismoBuild منطبق با آیین نامه ایران

برای مشاهده کلیه فیلم های ضبط شده از بازدید 808 از دفتر شرکت سایزموسافت در کشور یونان میتوانید از این صفحه بخش ویدئو گالری وبسایت 808 مراجعه بفرمایید.

ویدئوی کامل سخنرانی دکتر آنتونیو در چهارمین همایش طراحی عملکردی برگزار شده در بهمن 96 را از این صفحه می توانید مشاهده بفرمایید.

گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵
گزارش تصویری از حضور دکتر استلیوس آنتونیو مدیر کمپانی نرم افزاری SeismoSoft در ایران، تهران، ۳۱ خرداد ۹۵