مقایسه سطح عملکرد و هدف در طرح

05:57

مقایسه سطح عملکرد و هدف در طرح

سخنران: پروفسور حسن مقدم

این فیلم قسمتی از دوره اول طراحی عملکردی است که در تیرماه ۹۷ برگزار شد.

برای ثبت نام در سومین دوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهسازی لرزه‌ای و طراحی عملکردی سازه‌ها به صفحه زیر مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام