مقالات تحلیلی

برنامه تحت اکسل طراحی سازه فولادی (اعضای تحت فشار)

این مجموعه شامل طراحی اعضای فولادی تحت فشار می باشد که شامل طراحی مقاطع زیر می باشد:

  • طراحی اعضای فشاری با مقطع باکس
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع 2IPE با بست های موازی
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع 2IPE با و بدون ورق سراسری
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع 2IPB
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع دوبل نبشی
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع ناودانی
  • طراحی اعضای فشاری با مقطع سپری

برنامه تحت اکسل طراحی تیر بتنی تحت خمش بر اساس مبحث نهم ویرایش ۹۹

 این  مجموعه شامل طراحی تیر بتنی تحت خمش برای مقاطع مستطیلی بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99 ، محاسبه طول مهاری و همچنین محاسبه حداقل نسبت Ash  بر sbc در نواحی بحرانی ستون در سیستم هایی با قاب خمشی ویژه ، محاسبه حداقل آرماتور پی و.... می باشد.

 

 

 

 

برنامه محاسبه بار باد و برف سوله (تحت Excel)- بر اساس مبحث ششم ویرایش ۹۸

بار برف زمین، وزن لایه برف بر روی سطح افقی زمین است که، بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال دو درصد باشد.

مقاله تحلیلی: آنالیز دینامیکی غیر خطی افزایشی در نرم افزار SAP2000

مطالعات نشان می دهند که نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی بستگی زیادی به خصوصیات رکورد زلزله دارد. برای اتخاب رکورد مناسب باید شرایط و خصوصیات ساختگاهی محل ثبت رکورد با موقعیت سازه مورد بررسی انطباق داشته باشد. روش متداول تشریح حرکات زمین استفاده از تاریخچه زمانی است که در آن پارامترهای حرکت به صورت شتاب، سرعت و جابجایی هستند معمولا یکی از پارامترها به صورت مستقیم اندازه گیری شده و سایر پارامترها با انتگرال و یا دیفرانسیل گیری محاسبه می شوند.

مقاله تحلیلی: اثبات روابط کنترل فشردگی مقاطع

مسئله کمانش ورق های مستطیلی تحت بارهای انتهایی که در لبه ورق وارد می شوند یکی از اساسی ترین مسائل پایداری صفحات است. پس از استخراج معادله دیفرانسیل کمانش صفحات توسط سنت و نانت محققان بسیاری به حل مسئله کمانش انواع صفحات تحت حالت های مختلف بارگذاری و شرایط لبه ای پرداخته اند که در بسیاری از مقالات و کتب پایداری صفحات موجود است.

 

مقاله تحلیلی: مدل سازی ورق تحت تنش صفحه ای با نرم افزار ABAQUS

 امروزه پیشرفت های روش اجزای محدود در زمینه رایطه سازی اجزای محدود جدید و همچنین کاربردی کردن استفاده از آن با نوشتن برنامه های کامپیوتری دنبال می گردد. روش اجزای محدود از بسط روش های ماتریسی تحلیل اسکلت های ساختمانی به تحلیل سازه های پیوسته نتیجه می شود.

 

مقاله تحلیلی: کاربرد اسپیسرها در ساخت‌ و ساز

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد اسپیسرها در ساخت‌ و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد محاسبه‌گر بتن در پروژه‌های بتنی

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد محاسبه‌گر بتن در پروژه‌های بتنی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد تکنولوژی یادگیری ماشین در ارزیابی زیرساخت‌های آبی

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد تکنولوژی یادگیری ماشین در ارزیابی زیرساخت‌های آبی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ۸ نوع سازه مهم در مهندسی عمران

در این مقاله به بحث درباره "۸ نوع سازه مهم در مهندسی عمران" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده با مغزه گیری

در این مقاله به بحث درباره "تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده با مغزه گیری" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: پودری شدن سطوح بتنی – دلایل و اقدامات پیشگیرانه

در این مقاله به بحث درباره "پودری شدن سطوح بتنی، دلایل و اقدامات پیشگیرانه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد نسبت طلایی و عدد فی در معماری

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد نسبت طلایی و عدد فی در معماری" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد فناوری های هوشمند در ساخت شهرهای هوشمند

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فناوری های هوشمند در ساخت شهرهای هوشمند" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: پلی جکینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "پلی جکینگ چیست و چه کاربردی دارد؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مراحل عملیات نقشه‌ برداری

در این مقاله به بحث درباره "مراحل عملیات نقشه‌برداری" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: بهسازی زمین با ستون‌های آهکی و سیمانی

در این مقاله به بحث درباره "بهسازی خاک با ستون‌های آهکی و سیمانی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: سنگ مصنوعی- انواع و کاربردها

در این مقاله به بحث درباره "سنگ مصنوعی، انواع و کاربردهای آن" می پردازیم.

 

مقاله تحلیلی:‌ تست یکپارچگی شمع‌ها

در این مقاله به بحث درباره "تست یکپارچگی شمع‌ها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: انرژی نهفته در مصالح ساختمانی

در این مقاله به بحث درباره "انرژی نهفته در مصالح ساختمانی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد و مزایای روکش روی در آرماتورها

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد و مزایای روکش روی در آرماتورها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: معیارهای انتخاب سیستم زهکشی

در این مقاله به بحث درباره "معیارهای انتخاب سیستم زهکشی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: 5 نرم افزار برتر مدیریت پروژه‌های ساختمانی

در این مقاله به معرفی "5 نرم افزار برتر مدیریت پروژه‌های ساختمانی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ترمیم سطوح بتنی تغییر رنگ یافته

در این مقاله به بحث درباره "ترمیم سطوح بتنی تغییر رنگ یافته" می پردازیم.

صفحه‌ها