سازه و زلزله و خاک

مقاله تحلیلی: 7 راه افزایش بهره‌وری در صنعت ساخت و ساز

طبق مطالعه ای که اخیراً روی بیش از 12000 هزار پروژه انجام شده، بیش از 35 درصد از تمام پروژه‌های ساختمانی تغییرات عمده را تجربه می‌کنند. تقریباً هر تغییری در ساخت و ساز اثر منفی بر بهره‌وری خواهد داشت: 25 درصد از پروژه‌ها با افزایش 20 تا 25 درصدی هزینه‌ها روبرو می‌شوند که در عمل تا 30 درصد هم افزایش پیدا می‌کند.

مقاله تحلیلی: افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن

در این مقاله به بحث درباره "افزایش پایداری پل‌ ها با بهینه ‌سازی بتن" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب

در این مقاله به بحث درباره "ارتباط کاهش ریسک و کنترل فروریزش نامتناسب" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: میراگر چیست؟ میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "میراگر چیست؟ و میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله

در ایم مقاله به بحث درباره "تاثیر جداسازهای پایه بر تاب آوری ساختمان ها در زلزله" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "چگونه هزینه ‌های ساخت را کاهش دهیم؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: محدودیت ‌های نرم ‌افزارهای مهندسی سازه

در این مقاله به بحث درباره "محدودیت ‌های نرم ‌افزارهای مهندسی سازه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: استفاده از نمای آجری و اِستاد در دیوارها

در این مقاله به بحث درباره "استفاده از نمای آجری و اِستاد در دیوارها" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ساخت مدولار قاب ‌های فولادی در هتل‌ های بلندمرتبه

در این مقاله به بحث درباره "ساخت مدولار قاب ‌های فولادی در هتل‌ های بلندمرتبه" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: خطرات معمول در پروژه‌ های بتنی

در این مقاله به بحث درباره "خطرات معمول در پروژه‌ های بتنی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: چک‌ لیست رفع مشکل عدم اجرای تحلیل FEA

در این مقاله به بحث درباره "چک‌ لیست رفع مشکل عدم اجرای تحلیل FEA" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM

در این مقاله به بحث درباره "مدل‌ سازی فیزیکی – تحلیلی و قابلیت همکاری در BIM" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: کاربرد اپلیکیشن ها و ابزارهای دیجیتال در صنعت ساخت ‌و ساز

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد اپلیکیشن ها و ابزارهای دیجیتال در صنعت ساخت ‌و ساز" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: انواع آرماتورهای برشی

در این مقاله به بحث درباره "انواع آرماتورهای برشی" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: الزامات ACI 318- الزامات کلی و الزامات ویژه هر عضو

در این مقاله به بحث درباره "الزامات ACI 318- الزامات کلی و الزامات ویژه هر عضو" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ کاربرد فناوری ‌های روسازی در پروژه‌ های حمل ‌و نقل

در این مقاله به بحث درباره "کاربرد فناوری ‌های روسازی در پروژه‌ های حمل ‌و نقل" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟

در این مقاله به بحث درباره اینکه "مقیاس های سنجش بزرگی، شدت و خرابی زلزله چیست؟" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: ارزیابی میدانی احتمال روانگرایی خاک

در این مقاله به بحث درباره " ارزیابی میدانی احتمال روانگرایی خاک" می پردازیم.

مقاله تحلیلی: اکتشافات ژئوتکنیکی زیرسطحی - هدف، عوامل و مراحل

در این مقاله به بحث درباره "اکتشافات ژئوتکنیکی زیرسطحی - هدف، عوامل و مراحل" می پردازیم.

مقاله تحلیلی:‌ بهسازی خاک با ستون‌ های آهکی و سیمانی

در این مقاله در مورد "بهسازی خاک با ستون‌ های آهکی و سیمانی" می پردازیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سازه و زلزله و خاک