استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech برای کنترل ارتعاشات و جذب نیروی زلزله

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...