سخنرانی Gary Haverland در همایش طراحی عملکردی و تکنولوژی های نوین مقاوم لرزه ای royal commision 2012 با عنوان PRESSS technology از شرکت STRUCTEX

20:00:00

سخنرانی Gary Haverland در همایش طراحی عملکردی و تکنولوژی های نوین مقاوم لرزه ای royal commision 2012 با عنوان PRESSS technology از شرکت STRUCTEX

سخنرانی Gary Haverland  در همایش طراحی عملکردی و تکنولوژی های نوین مقاوم لرزه ای  royal commision 2012  با عنوان PRESSS technology  از شرکت STRUCTEX
این تکنولوژی پیشتر در وب سایت سازه 808 کاملاً تفسیر و ترجمه شده بوده است.

Gary Haverland, royal commision 2012 New Building Technologies PRESSS technology

Royal Commission discusses the forces giving rise to earthquakes in New Zealand generally, and the active faults in the Canterbury region. We refer to earthquakes that have occurred historically and describe the nature and characteristics of the Canterbury earthquakes. We describe the New Zealand National Seismic Hazard Model and alterations that have been made to the model, noting in particular the way in which GNS Science has responded to the implications of the Canterbury earthquakes.

The Royal Commission considers that confidence is justified in the knowledge and expertise of GNS Science with respect to the seismicity of New Zealand. The way in which the knowledge of earthquake risk is reflected in the ongoing development of building standards is appropriate.

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم