فیلم وبینار آنالیز و طراحی لرزه ای و آزمایش تجربی بزرگ مقیاس ساختمان های مقاوم در برابر زلزله مجاور گسل

1:27:08

فیلم وبینار آنالیز و طراحی لرزه ای و آزمایش تجربی بزرگ مقیاس ساختمان های مقاوم در برابر زلزله مجاور گسل

وبینار آنالیز و طراحی لرزه ای و آزمایش تجربی بزرگ مقیاس ساختمان های مقاوم در برابر زلزله مجاور گسل در تاریخ ۲۸ جون ۲۰۱۹ توسط ED808 و با سخنرانی Marios Panagiotou برگزار شد.

مدرس Marios Panagiotou 

اطلاعات بیشتر در وبسایت انگلیسی ۸۰۸

فیلم وبینار آنالیز و طراحی لرزه ای و آزمایش تجربی بزرگ مقیاس ساختمان های مقاوم در برابر زلزله مجاور گسل

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...