آزمایش میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech با ظرفیت 5000KN

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...