بازدید از غرفه شرکت بهساز اندیشان تهران نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده جداساز ها و میراگرهای GERB ,FIP و میراگرهای اصطکاکی دورانی DAMPTECH در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بخش اول

12:44

بازدید از غرفه شرکت بهساز اندیشان تهران نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده جداساز ها و میراگرهای GERB ,FIP و میراگرهای اصطکاکی دورانی DAMPTECH در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بخش اول

بازدید از غرفه شرکت بهساز اندیشان تهران نماینده انحصاری شرکت های تولید کننده جداساز ها و میراگرهای GERB ,FIP و میراگرهای اصطکاکی دورانی DAMPTECH در شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بخش اول

برای اطلاعات بیشتر و تماس با شرکت مذکور، آدرس وب سایت این شرکت www.behsazandishan.com می باشد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...