آشنایی با برخی از ويژگی های خاص Seismobuild (نرم افزار ارزيابی و مقاوم سازی سازه های بتنی منطبق با آيين نامه ايران)

03:13

آشنایی با برخی از ويژگی های خاص Seismobuild (نرم افزار ارزيابی و مقاوم سازی سازه های بتنی منطبق با آيين نامه ايران)

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

به مناسبتBlack Friday ‎ از جمعه ٢ آذر به مدت سه روز ٣٠٪ كليه نرم افزار های شركت سايزموسافت با تخفیف ارائه می شود. برای اطلاع از این تخفیف ها اینجا را کلیک کنید.