فیلم نقش خارق العاده میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای

مدل: S17-2

فیلم نقش خارق العاده میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
فیلم نقش خارق العاده میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای