تست های دینامیکی بر روی میراگرهای ویسکوز ساخت ایران