دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان شروع از بهمن 95

دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان شروع از بهمن 95
دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان

دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان ، کاملا عملی و با هدف آمادگی مهندسان برای ورود به بازار کار مرتبط ، با اعطای گواهینامه معتبر فنی حرفه ای، این دوره ها به صورت تماما حضوری از نیمه دوم بهمن95 برگزار میگردد که علاقه مندان میتوانند از انتهای این صفحه به شیوه آنلاین در این دوره ها ثبت نام بفرمایند:

 توجه مهم: هریک از این دوره تماما به صورت حضوری برگزار میگردد که آدرس و زمان دقیق محل برگزاری دوره بعد از ثبت نام در دوره به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید ، و همچنین از دوره ها هیچگونه فیلمی هم تهیه نمیگردد.

زمان نهایی و دقیق سه دوره از کلاس های به حد نصاب رسیده:

آزمایشگاه بتن =  پنجشنبه 29 بهمن

 

آزمایشگاه ژئوتکنیک= جمعه 30 بهمن

 

آزمایشگاه راهسازی =  جمعه 6 اسفند

دوره مدیریت / مدیریت پروژه در پروژه های بازرسی فنی و آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

دوره مفید و کاربردی ویژه مدیران و مدیران پروژه ها

 

محتوایدوره:

 • 1-    آشنایی با اصول مدیریت و مدیریت پروژه بازرسی فنی و آزمون
 • 2-    آشنایی با استانداردهای بین المللی وملی بازرسی فنی و آزمون
 • 3-    آشنایی با ضوابط و الزامات پروژ ه های عمرانی و شهری
 • 4-    مدیریت / مدیریت پروژه های بازرسی فنی وآزمون
 • 5-    آشنایی با اصول قراردادهای بازرسی فنی و آزمون در پروژه های عمرانی
 • 6-    آشنایی با بیمه تامین اجتماعی، مالیات و ارزش افزوده در قراردادهای عمرانی و شهری
 • 7-    آشنایی با فهرست بهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و سایر فهارس بهای مربوطه
 • 8-    مدیریت و تامین منابع در پروژه های
 • 9-    مدیریت فرایندهای طرح ریزی، اجرا و پایش بازرسی فنی و آزمون
 • 10- HSE در پروژه های بازرسی فنی و آزمون 

مدرس: دکتر علی موسوی  ،   ( دکتری مهندسی عمران (مدیریت ساخت)  کارشناس ارشد مدیریت پروژه و MBA- کارشناس مهندسی عمران و حقوق  

مدت دوره: 1 روز به مدت  8  ساعت   (ساعت 9-17)  ،  شهریه دوره : 2،000،000 ریال  (دویست هزار تومان)

تاریخ دوره : برگزاری این دوره به محض تکمیل حد نصاب 1۰ نفر، در اولین چهارشنبه پس از تکمیل ظرفیت شروع خواهد شد. اولویت با افرادی خواهد بود که تا 16 بهمن در این دوره ثبت نام بفرمایند.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره یکروزه کاربردیبازرسیفنیوآزمونمخربوغیرمخربجوش(تئوری- عملی)

  آشنایی و انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز در پروژه های شهری شامل :  بازرسی فنی اسکلت واتصالات فلزی - WPSوPQR - آزمونهای غیرمخرب جوش (MT,PT,VT)- فرایندهای جوشکاری- گزارش نویسی- نکات اجرایی و ...

دوره مفید و کاربردی ویژه مهندسان مجری و ناظر

 محتوایدوره:

 • 1- آشنایی با اصول مدیریت کیفیت دراجرای سازه های فلزی
 • 2- آشنایی با بازرسی فنی اسکلت واتصالات فلزی / رواداری ها
 • 3- آشنایی با فرایندهای جوشکاری/ جوشکاری ساختمانی
 • 4- آشنایی با انواع اتصالات جوش                                                                                     
 • 5- آشنایی با نمادهای جوشکاری- نقشه کشی و نقشه خوانی                            
 • 6- آشنایی با عیوب جوش و روشهای رفع عیب
 • 7- آشنایی با   WPSوPQR   
 • 8- آشنایی با آزمونهای مخرب جوش
 • 9- آشنایی با آزمونهای غیرمخرب جوش ( RT , UT, MT , PT ,VT )
 • 10-آشنایی با  گزارش نویسی دربازرسی فنی وآزمونهای اسکلت واتصالات فلزی / گزارش نظارت
 • 11-آشنایی با  نکات اجرایی درجوشکاری/جوشکاری ساختمانی
 • 12- آشنایی با HSE  درجوشکاری

 مدرس: دکتر بهنام ربیعی  ،   ( دکتری مهندسی مواد از لایپزیگ آلمان– مدرس دانشگاه صنعتی شریف – دارای مدرک ASNT LEVEL III ) 

مدت دوره: 1 روز به مدت  8  ساعت   (ساعت 9-17)  ، شهریه دوره : 1،500،000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان)

تاریخ دوره : برگزاری این دوره به محض تکمیل حد نصاب 1۰ نفر، در اولین چهارشنبه پس از تکمیل ظرفیت شروع خواهد شد.اولویت با افرادی خواهد بود که تا 16 بهمن در این دوره ثبت نام بفرمایند.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره یکروزه کاربردیآزمایشگاهژئوتکنیکومکانیکخاک (تئوری- عملی)

آشنایی و انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز در پروژه های شهری شامل : آشنایی با انواع خاک - آزمایشهای دانه بندی - هیدرومتری- حدود اتربرگ – تراکم-نفوذپذیری-آ زمایش تحکیم- سی بی آر - فشار تک محوری- برش مستقیم - سه محوری- مخروط ماسه - بارگذاری صفحه – برش برجا - down hole- و ...

دوره مفید و کاربردی ویژه مهندسان مجری و ناظر

محتوایدوره:

 • -        تعاریف و فلسفه آزمایش ها
 • -        معرفی دستگاه های آزمایشگاهی
 • -        آشنایی با آزمایش‌های آزمایشگاهی شامل:
 • -   آشنایی با تعیین درصد رطوبت و وزن مخصوص ویژه خاک Gs
 • -   آشنایی با آزمایش دانه بندی
 • -   آشنایی با آزمایش هیدرومتری
 • -   آشنایی با آزمایش حدود اتربرگ و شاخص های آن
 • -   آشنایی با آزمایش تراکم در آزمایشگاه (استاندارد و اصلاح شده)
 • -   آشنایی با آزمایش نفوذپذیری (با هد ثابت و افتان)
 • -   آشنایی با آزمایش تحکیم
 • -   آشنایی با آزمایش نشانه باربری کالیفرنیا (CBR)
 • -   آشنایی با آزمایش فشار تک محوری نامحصور
 • -   آشنایی با آزمایش برش مستقیم
 • -   آشنایی با آزمایش سه محوری (UU, CU, CD)
 • -        آَشنایی با آزمایش‌های صحرایی شامل:
 • -   آشنایی با آزمایش مخروط ماسه
 • -   آشنایی با آزمایش های SPT و CPT
 • -   آشنایی با آزمایش با بارگذاری صفحه
 • -   آشنایی با آزمایش با برش برجا
 • -        آشنایی با آزمون‌های ژئوفیزیک شامل:
 • -   آزمایش دان‌هول
 • - آزمایش کراس‌هول
 • -        ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه
 • -        الزامات آیین نامه‌ای وآزمون‌های راهنمای مبحث هفتم
 • -       آشنایی با فرآیند انجام آزمایش و گزارش نویسی
 • -        تحلیل نتایج شامل:
 • -   طبقه بندی خاک
 • -   محاسبه پارامترهای مقاومت برشی خاک
 • -   محاسبه ظرفیت باربری خاک برای انواع پی
 • -   تعیین نوع زمین طبق آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)
 • -       تحلیل دفترچه مطالعات ژئوتکنیک

 مدرس: دکترمجید گورکانی   ،   ( دکتری مهندسی عمران –گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه علم و صنعت) 

مدت دوره: 1 روز به مدت  8  ساعت   (ساعت 9-17)  ،  شهریه دوره : 1،500،000 ریال ( صد و پنجاه هزار تومان)

تاریخ دوره :  جمعه 29 بهمن ساعت 9-18

فیلم معرفی دوره آزمایشگاهی ژئوتکنیک

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره یکروزه کاربردی بازرسی فنیآزمایشگاه بتن (تئوری- عملی)

آشنایی و انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز در پروژه های شهری  شامل : آشنایی با انواع بتن و سیمان- بتن های خاص- آزمونهای کارگاهی بتن- آزمونهای آزمایشگاهی بتن- آزمونهای مخرب و غیرمخرب بتن سخت شده - آزمونهای مصالح سنگدانه ای و ... 

دوره مفید و کاربردی ویژه مهندسان مجری و ناظر

محتوایدوره:

 • 1- تعاریف و فلسفه آزمایش‌ها
 • 2- آشنایی با انواع بتن و سیمان / بتن های خاص
 • 3-آشنایی با خواص بتن تازه و سخت شده / عوامل موثر بر خواص بتن تازه و سخت شده
 • 4- آشنایی با آزمونهای کارگاهی بتن (نمونه گیری- اسلامپ- دما- جرم حجمی- میزان هوای بتن تازه)
 • 5- آشنایی با آزمونهای آزمایشگاهی بتن (مقاومت فشاری- مقاومت کششی- مدول الاستیسیته )
 • 6- آشنایی با آزمونهای مخرب و غیرمخرب بتن سخت شده (کرگیری- اولتراسونیک- چکش اشمیت)
 • 7- آشنایی با آزمونهای مصالح سنگدانه ای (دانه بندی- ارزش ماسه ای (SE)- لس انجلس – تطویل و تورق- میزان جذب آب- درصد رطوبت- چگالی)
 • 8-آشنایی با آزمونهای سیمان) بلین- ویکات- اتوکلاو- مقاومت فشاری(
 • 9-آشنایی با آزمونهای آب -PH)ذرات معلق جامد- کلذرات معلق- یون کلرید- یون سولفات – قلیایی معادل( - یک جلسه بصورت تئوری
 • 10- آشنایی با آزمونهای میلگرد ( مقاومت کششی- خم و بازخم سرد- مشخصات هندسی)
 • 11- آشنایی با طرح اختلاط (تئوری – عملی)
 • 12-آشنایی با افزودنی های بتن
 • 13- آشنایی با خطاهای موجود درآزمایش‌ها و کالیبراسیون دستگاه‌ها
 • 14- تحلیل گزارش نویسی بتن (تحلیل یک نمونه گزارش واقعی)
 • 15- آشنایی با فرآیند و روش اجرایی آزمایش وارائه گزارش درپروژه ها شهری
 • 16- آشنایی با نرم افزارهای آزمایشگاه بتن
 • 17- HSE  درپروژه های آزمایشگاه بتن

مدرس: دکتر موسی کلهری   ،   ( دکتری مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر– عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن بتن ایران ) 

 مدت دوره: 1 روز به مدت  8  ساعت   (ساعت 9-17)  ،  شهریه دوره : 1،500،000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان)

تاریخ دوره : پنجشنبه 28 بهمن ساعت 9-18

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره یکروزه کاربردیآزمایشگاه راهسازی و روسازی (تئوری- عملی)

   آشنایی و انجام کلیه آزمایش های مورد نیاز در پروژه های عمرانی شامل : وزن مخصوص قیر - درجه نفوذ - نقطه نرمی - درجه اشتعال - انعطاف‌پذیری - آزمایش مارشال - حساسیت رطوبتی - لعاب نازک قیر - روش طرح روسازی و ...

دوره مفید و کاربردی ویژه مهندسان مجری و ناظر

محتوایدوره:

 •           1.           آشنایی با هدف از انجام مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های راهسازی
 •           2.          آشنایی با آزمایش وزن مخصوص ویژه مصالح 
 •           3.          آشنایی با آزمایش دانه بندی مصالح  (الک – هیدرومتر)
 •           4.          آشنایی با آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده
 •           5.          آشنایی با آزمایش CBR
 •           6.          آشنایی با آزمایش حدود اتربرگ
 •           7.          آشنایی با آزمایش تعیین وزن مخصوص در محل
 •           8.          آشنایی با تعاریف اولیه، معرفی و نامگذاری انواع قیر (یک جلسه به صورت تئوری)
 •           9.          آشنایی با تعاریف و فلسفه آزمایش‌ها (یک به صورت تئوری)
 •         10.        آشنایی با آزمایش وزن مخصوص قیر (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         11.        آشنایی با انجام آزمایش درجه نفوذ (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         12.        آشنایی با نقطه نرمی (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         13.        آشنایی با آزمایش درجه اشتعال (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         14.        آشنایی با آزمایش انعطاف‌پذیری (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         15.        آشنایی با آزمایش روش مارشال (سه جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         16.        آشنایی با آزمایش حساسیت رطوبتی (دو جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         17.        آشنایی با آزمایش لعاب نازک قیر (یک جلسه به صورت تئوری و عملی)
 •         18.        آشنایی با روش طرح روسازی (دو جلسه به صورت تئوری)
 •         19.        آشنایی با خطاهایموجوددرآزمایش‌هاوکالیبراسیوندستگاه‌ها
 •         20.        آشنایی با گزارشنویسی/ نرم افزارهای گزارش نویسی (تهیه و تنظیم یک نمونه گزارش واقعی)
 •         21.        آشنایی با فرآیند و روش اجرایی آزمایش و ارائه گزارش درپروژه هایعمرانی
 •         22.       آشنایی با نرم افزارهای آزمایشگاه راهسازی
 •         23.       آشنایی با HSE درپروژه های راهسازی

مدرس: مهندس حبیبی( کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش راه , و ترابری از دانشگاه امیرکبیر) 

مدت دوره: 1 روز به مدت  8  ساعت   (ساعت 9-17)  ،  شهریه دوره : 1،500،000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان)

تاریخ دوره : جمعه 6 اسفند ساعت 9-18

 

**** مزیت دوره ها:  انجام کلیه آزمایشها بصورت عملی توسط متقاضیان جهت آمادگی کامل برای ورود به بازار کار آزمایشگاه پروژه های شهری و عمرانی

افرادی که موفق به ثبت نام در سایت و شارژ حساب خود نشده اند میتوانند از طریق واریز وجه به صورت کارت به کارت اقدام بفرمایند:

5022291041102995

به نام مجتبی اصغری سرخی

مصاحبه ویدئویی با دکتر موسوی مدیرعامل موسسه ستاره ایرانیان

ثبت نام دوره های یکروزه آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان

کد دورهنام دورهاستاد دورهمدت دورهزمان برگزاریشهریه (تومان)توضیحات
Az1دوره مدیریت / مدیریت پروژه در پروژه های بازرسی فنی و آزمایشگاه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح8 ساعتچهارشنبه ساعت 9-17200,000
Az2دوره جامع کاربردی بازرسی فنی وآزمون مخرب و غیرمخرب جوش(تئوری- عملی)8 ساعتچهارشنبه ساعت 9-17150,000
Az3دوره جامع کاربردی آزمایشگاه ژئوتکنیک و مکانیک خاک (تئوری- عملی)8 ساعتچهارشنبه ساعت 9-17150,000

جمعه 29 بهمن ساعت 9-18

Az4دوره جامع کاربردی بازرسی فنی آزمایشگاه بتن (تئوری- عملی)8 ساعتچهارشنبه ساعت 9-17150,000

پنجشنبه 28 بهمن ساعت 9-18

Az5دوره جامع کاربردی آزمایشگاه راهسازی و روسازی (تئوری- عملی)8 ساعتچهارشنبه ساعت 9-17150,000

جمعه 6 اسفند ساعت 9-18