دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان صنعت ساختمان ترم بهار 99

دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان ترم بهار 99
دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان ترم بهار 99

دوره های آزمایشگاهی ویژه مهندسان ساختمان ، کاملا عملی و با هدف آمادگی مهندسان برای ورود به بازار کار مرتبط ، با اعطای گواهینامه معتبر فنی حرفه ای، این دوره ها به صورت تماما حضوری از نیمه اول سال 99 برگزار میگردد که علاقه مندان میتوانند از این صفحه به شیوه آنلاین در این دوره ها ثبت نام بفرمایند:

 


محتوای دوره حضوری آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک:

سرفصل ها:

الف - آزمايشات مهندسي خاك

صدور دستوركار مهندسي با توجه به نتايج آزمايشات و گزارشات كاوشهاي صحرايي و تامين الزامات مورد نياز پروژه با توجه به مباحث آيين نامه و توانايي تجهيزات آزمايشگاهي. 

انواع روشهای نمونه گیری دستخورده و دستنخورده جهت آزمایشات مهندسی خاک به همراه روشهای مخصوص آماده سازی و تهیه نمونه هر آزمایش.

نحوه ي انجام استاندارد و اصول مهندسي كليه آزمايشهای آزمايشگاهي مهندسي خاك، شامل: برش مستقیم کوچک و بزرگ، تک محوری، سه محوری به روشهای UU و CD و CU ، تحکیم، نفوذپذیری، تورم و...

تفسير كاربردي استاندارد آزمايشات: طبقه بندي خاك+ برش مستقيم كوچك و بزرگ به روشهاي UU و CD + تكمحوري+ سه محوري به روشهاي UU و CD و CU + تحكيم و تحكيم مضاعف (ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك)+ تورم+ نفوذپذيري به روشهاي بار افتان و بار ثابت +... 

به همراه تحليل نتايج و انطباق با پروفيل گمانه هاي حفاري شده و ساير نتايج آزمايشات مكانيك خاك.

تفسير كامل و جامع نتايج آزمايشات آزمايشگاهي به همراه انطباق با مندرجات استاندارد و مشخصات فني و مهندسي پروژه.

 امتیاز ویژه و منحصر بفرد دوره آموزشی آزمایشگاهی، انجام عملی و کاربردی تمامی مراحل آزمایش است

 به عنوان مثال، در آزمایش سه محوری به روش CU :

 • آماده سازی نمونه دستخورده بر اساس اطلاعات وزن مخصوص و SPT و نگهداری در یخچال
 • آماده سازی تجهیزات و تهیه نمونه، مطابق با مندرجات استاندارد
 • هواگیری و آب بندی کلیه تجهیزات آزمایش شامل: کپسول ها، تابلوی با پمپ، تابلوی بدون پمپ، مانومتر کم فشار جیوه ای، Null Indicator ، Volume Change ، محفظه کاشت نمونه و کلیه مدارات مربوطه
 • آماده سازی و در مدار قرار دادن کلیه متعلقات بند 3 ، شامل: آموزش تمام قطعات، شیرآلات و مدارات بصورت عملی
 • کاشت نمونه و روش صحیح بکارگیری غشاء، کاغذ صافی سر و ته و جانبی، سنگ متخلخل
 • فرآیند پلکانی فاز اشباع و عملیات B گرفتن
 • فرآیند فاز تحکیم و تفسیر پایان مرجله
 • فاز نهایی گسیختگی و چگونگی مدیریت آزمایش جهت ثبت داده ها و تهیه گزارش
 • تفسیر به همراه تجزیه و تحلیل تمامی فازهای آزمایش و نتایج گزارش

محتوای دوره حضوری کنترل و بازرسی جوش سطح مقدماتی و پیشرفته:

سرفصل ها:

 • شناسایی عیوب مختلف جوش
 • فهم ارتباط میان تکنولوژی جوشکاری و بازرسی جوش
 • فهم نیاز به مستندسازی در جوشکاری و بازرسی از آن
 • آشنایی با کدها و استانداردهای مرتبط با نیازهای بازرسی
 • انجام بازرسی مواد اولیه و مواد مصرفی و دستگاه ها
 • انجام انواع بازرسی جوش ‏ها، گزارش نویسی و ارزیابی تطابق آن با معیارهای مورد قبول
 • کسب دانش کافی جهت موفقیت در آزمون های جوش

دوره بازرسی چشمی سطح ۱ و2: (VISUAL TESTING (VT) LEVEL Ι - ΙΙ)

 • بررسی صحت و سلامت چشم بازرس
 • آشنایی با ابزار اندازه گیری و واحدهای اندازه گیری متریک و اینچ
 • آشنایی با انواع استانداردهای بازرسی جوش
 • آشنایی با استانداردAWS  
 • آشنایی با بازرسی ابعادی و حدود پذیرش آنها 
 • آشنایی با گیج های بازرسی جوش از قبیل کمبریج ، عدم هم ترازی و....
 •  آشنایی با مستند سازی در مهندسی و بازرسی جوش ( WPS - PQR )  
 • آشنایی با انواع عیوب در جوشکاری
 • آشنایی با حدود پذیرش در بازرسی چشمی جوش
 • آشنایی با نحوه گزارش زنی در بازرسی چشمی
 • آشنایی با تفسیرعیوب جوش در بازرسی چشمی

دوره مایعات نافذ سطح ۱ و2: (PENETRANT TESTING (PT) LEVEL Ι - ΙΙ)

سرفصل‏های دوره سطح: ۱

 • اصول آزمون مایع نافذ
 • دسته ‏بندی مایعات نافذ
 • آشنایی با انواع روش های تمیزکاری از قبیل تمیزکاری مکانیکی و شیمیایی و...
 • آشنایی با مفاهیم فیزیکی تست مایعات نافذ مانند خاصین موئینگی و خاصیت تر شوندگی
 • آشنایی با انواع روش های مایعات نافذ از قبیل مایعات نافذ رنگی و فلورسنتی و ... 
 • روش ‏ها و تکنیک‏ های آزمون مایع نافذ
 • روش های بازرسی
 • کنترل حساسیت و دقت روش بازرسی
 • انواع عیوب

سرفصل‏ های دوره سطح :2

 • مرور دوره سطح ۱
 • انتخاب تکنیک بازرسی
 • ارتباط میان روش‏های تولید و عیوب
 • تفسیر علائم
 • حفظ علائم
 • ارزیابی ابزارهای آزمون
 • کنترل کیفیت مواد مورد استفاده
 • کدها‏، استانداردها و روندهای انجام آزمون
 • آشنایی با استاندارد ASNT 
 • آشنایی با استاندارد  SNT-TC-1A
 • آشنایی با روش اجرایی مایعات نافذ  PT 
 • آشنایی با انواع اعمال مایعات نافذ اسپری و .... 
 • آشنایی با DWELL TIME 
 •  آشنایی با انواع روش ها REMOVE کردن 
 •  آشنایی با انواع روش های اعمال اشکار ساز مانند SPRAY DEVELOPER 
 • تفسیر عیوب مربوط بهPT  
 • حدود پذیرش مربوط به PT

دوره امواج فراصوتی سطح ۱ و 2: (ULTRASONIC TESTING (UT) LEVEL Ι- ΙΙ)

سرفصل‏ های دوره سطح :1

 • ارزیابی ابزارهای آزمون
 • آشنایی با مفاهیم فیزیکی صوت
 • آشنایی با انواع سرعت صوت در مواد مختلف
 • آشنایی با مفاهیم طول موج ، فرکانس، امپدانس و ... 
 • آشنایی با قانون اسنل
 • آشنایی با فرکانش تشدید
 • آشنایی با انواع پروب از قبیل نرمال و زاویه ای
 • آشنایی با ساختار درونی پروب ها
 • آشنایی با انواع دستگاههای بازرسی آلتراسونیک
 • آشنایی با انواع روش های اسکن کردن
 •   آشنایی با ASCAN/BSCAN/CSCAN/DSCAN 
 • آشنایی با حدود پذیرش
 • آشنایی با نحوه سایزینگ عیب
 • آشنایی با عیوب
 •  آشنایی با انواع کالیبراسیون ها طبق استاندارد ASME/AWS 
 • آشنایی با کالیبراسیون حساست و کالیبراسیون مسافت
 • ویژگی‏ های امواج صوتی
 • تولید امواج مافوق صوت
 • بر هم‏کنش امواج فراصوتی با ماده و مرز ماده
 • انواع پروب‏ها
 • روش ‏های آزمون و تکنیک ‏های آزمون فراصوتی
 • ابزارهای تشخیص عیوب به روش مافوق صوت
 • تجهیزات فرایند
 • متغیرهای آزمون فراصوتی
 • روش‏های بازرسی فراصوتی
 • انواع عیوب

سرفصل‏های دوره سطح: ۲

 • مرور دوره سطح ۱
 • مطالعه عمیق متغیرهای آزمون
 • تکنیک‏های آزمون غوطه‏وری
 • اصول ارزیابی اندازه‏ی عیوب
 • دینامیک بازگشت موج برای ارزیابی عیوب
 • کدها، استانداردها و روش‏های مورد استفاده در آزمون فراصوتی
 • استانداردهای پذیرش ، کدها و مشخصات
 • فرایندهای تولید و عیوب مرتبط با آن
 • ارزیابی ابزارهای آزمون
 • مغناطیس زدایی قطعه
 • انواع عیوب
 • انتخاب تکنیک بازرسی
 • کدها، استانداردها و روش‏های بازرسی
 • استانداردهای پذیرش
 • ارتباط میان روش تولید و عیوب
 • تفسیر علائم
 • حفظ علائم

مطالب مرتبط:

فیلم آموزشی ازمایشگاه مکانیک خاک

 

 

سوالات مرتبط
عکس کاربر
2پاسخ
درمورد دوره حضوري آزمايشهاي خاك اسفند 1400
باسلام و احترام آیا "دوره حضوری آزمایشات مکانیک خاک و مهندسی خاک و ژئوتکنیک صحرایی" https://civil808.com/college/ejra/24... [2] در روز 5و6 حتما برگزار مي شود؟ بنده كامل ثبت نام كرده وشهريه را پرداخت نموده ام. آدرس برگزاري و شماره دبيرخانه جهت هماهنگي بيشتر لطفا _سپاس
عکس کاربر
4پاسخ
آیا راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک مقرون به صرفه است ؟
با سلام بنده ارشد عمران ژئوتکنیک دارم میخوام ازمایشگاه خاک بزنم به نظرتون جواب میده ؟ در کل شرایطش چه جوریه و آیا دوره تخصصی آموزشی دارید ؟
ورود به بخش پرسش و پاسخ