رویدادها و کنفرانس های آموزشی

هشتمین همایش اخلاق حرفه ای "مدیریت حرفه در تنگنای اقتصادی با رویکرد اخلاقی"

هشتمین همایش اخلاق حرفه ای "مدیریت حرفه در تنگنای اقتصادی با رویکرد اخلاقی" در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ توسط جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۸ توسط دبیرخانه کنفرانس برگزار می شود.

نشست تخصصی الزامات عمومی مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان

نشست تخصصی الزامات عمومی مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۲۵ دی ۹۸ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می شود.

دوره طراحی سازه های فولادی بر اساس LRFD ویژه رشته عمران

دوره طراحی سازه های فولادی بر اساس LRFD ویژه رشته عمران در تاریخ ۱۷، ۱۸ و ۲۴ بهمن ۹۸ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران برگزار می شود.

دوره مبانی طراحی و اجرای wall post و نکات اجرایی سفت کاری و نازک کاری

دوره مبانی طراحی و اجرای wall post و نکات اجرایی سفت کاری و نازک کاری در تاریخ ۱۱ بهمن ۹۸ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران برگزار می شود.

نشست تخصصی طراحی ساختمان‌های مجهز به میراگرهای ویسکوز

نشست تخصصی طراحی ساختمان‌های مجهز به میراگرهای ویسکوز در تاریخ ۲۹ دی ۹۷ توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار می شود.

دوره آموزشی صنعتی کاربردهای فناوری نانو در حوزه عمران و ساختمان

دوره آموزشی صنعتی کاربردهای فناوری نانو در حوزه عمران و ساختمان در تارخ ۲۶ دی ۹۸ توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می شود.

نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه

نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه در تاریخ ۷ اسفند ۹۸ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی برگزار می شود.

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری

دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ توسط موسسه آموزش عالی میزان برگزار می شود.

دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

دهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی در تاریخ ۱ اسفند ۹۸ توسط مرکز رشد خوشه فناوری آسانسور و صنایع وابسته ایران (کوشا) برگزار می شود.

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۶ تا ۸ اسفند ۹۸ توسط سازمان حمل و نقل ترافیک برگزار می شود

نشست تخصصی "ضوابط طراحی لرزه‌ ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ ای و وال پست ها"

نشست تخصصی "ضوابط طراحی لرزه‌ ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای و وال پست ها" در تاریخ ۱۱ دی ۹۸ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می شود.

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۸ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ توسط مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای برگزار می شود.

چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

برگزار کننده: دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش 

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست

هفتمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۸ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر برگزاری می شود.

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۸ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام برگزار می شود.

چهارمین مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران

چهارمین مجمع توسعه فناوری، نمایشگاه و کنفرانس سالانه یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران در تاریخ ۵ تا ۶ اسفند ۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رویدادها و کنفرانس های آموزشی