رویدادها و کنفرانس های آموزشی

کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه های ساخت عمرانی

کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه های ساخت عمرانی در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آذر ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

کارگاه پیشرفته قراردادها

کارگاه پیشرفته قراردادها در تاریخ ۵ تا ۶ آذر ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP در تاریخ ۲۸ تا ۲۹ آبان ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

دوره های آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه

دوره های آموزشی استقرار دفتر مدیریت پروژه در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

دوره آموزشی مناقصه از شروع تا قرارداد

دوره آموزشی مناقصه از شروع تا قرارداد در تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

سمینار بررسی طرح معماری غرفه‏ ایران در اکسپوی ۲۰۲۰

سمینار بررسی طرح معماری غرفه‏ ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ در تاریخ ۲۸ مهر ۹۸ توسط جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری، عمران و هنر دانش بنیان

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری، عمران و هنر دانش بنیان توسط دبیرخانه کنفرانس در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی ساخت سریع پل ها

کنفرانس بین المللی ساخت سریع پل ها در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آذر ۹۸ مصادف با ۱۱ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ در ایالت فلوریدا برگزار می شود.

نشست هم اندیشی صدور خدمات فنی و مهندسی؛ مهندسان مشاور

نشست هم اندیشی صدور خدمات فنی و مهندسی؛ مهندسان مشاور در ترایخ ۱۵ مهر ۹۸ توسط جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار می شود.

پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار برگزار می شود.

دوره حرفه ای نرم افزار Lumion

دوره حرفه ای نرم افزار Lumion از تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ توسط گروه مشهد بیم برگزار می شود.

دوره آموزشی مدیریت کاربردی پروژه در سازمان

دوره آموزشی مدیریت کاربردی پروژه در سازمان در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

دوره آموزشی مدیریت دعاوی در پروژه های ساخت

دوره آموزشی مدیریت دعاوی در پروژه های ساخت در ترایخ ۱۳ شهریور ۹۸ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

 

کنفرانس ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی

کنفرانس ملی نقش آب بندان ها در توسعه اقتصادی در تاریخ ۱۸ مهر ۹۸ توسط اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی

سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۸ توسط سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان برگزار می شود.

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب در تاریخ ۲۱ آبان تا ۲۲ آبان ۹۸ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب برگزار می شود

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه و موسسه آموزش عالی آل طه  برگزار می شود.

نشست راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساختمان

نشست راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساختمان در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ توسط گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ شهریور ۹۸ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رویدادها و کنفرانس های آموزشی