آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 02 Compound Components for FEMA Steel Frames (مدلسازی سازه فولادی برای مقاومسازی بر اساس FEMA در PERFORM 3D) توسط تیم 808

1:00:00

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 02 Compound Components for FEMA Steel Frames (مدلسازی سازه فولادی برای مقاومسازی بر اساس FEMA در PERFORM 3D) توسط تیم 808

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 02 Compound Components for FEMA Steel Frames (مدلسازی سازه  فولادی برای مقاومسازی بر اساس FEMA در PERFORM 3D) توسط تیم 808 برای اولین بار در ایران

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016