سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا در پلان جداساز های FPS (اصطکاکی پاندولی) و LRB (لاستیکی-سربی) ترکیب می شوند؟

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا در پلان جداساز های FPS (اصطکاکی پاندولی) و LRB (لاستیکی-سربی) ترکیب می شوند؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، چرا در پلان جداساز های FPS (اصطکاکی پاندولی) و LRB (لاستیکی-سربی) ترکیب می شوند؟ مشکل نیرو برکنش (Uplift) چگونه حل می گردد؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه