قسمتی از فیلم معرفی بخش نرم افزاری دوره سوم جامع طراحی عملکردی سازه ها- پارت 2

49

قسمتی از فیلم معرفی بخش نرم افزاری دوره سوم جامع طراحی عملکردی سازه ها- پارت 2

شروع دوره سوم:  8 اسفند 97

مدرس: سید امین موسوی

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا را کلیک کنید.