مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی

مدل: elme omran-behsazi f

مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی