کاربرد نرم افزار Opensees در تحلیل و مدل سازی سازه ها

مدل: book-rahianarshad1

کاربرد نرم افزار Opensees در تحلیل و مدل سازی سازه ها

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

انتشارات: راهیان ارشد

مولفین: سید مجتبی حسینی، هادی کنارنگی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: تابستان ۹۲

قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
کاربرد نرم افزار Opensees در تحلیل و مدل سازی سازه ها