سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه ساخت جداساز لرزه ای LRB به چه صورت است؟ تفاوت پخت گرم (ولکانیزه کردن) با اتصالات سرد تحت پرس در تولید جداساز ها در چیست؟

1:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه ساخت جداساز لرزه ای LRB به چه صورت است؟ تفاوت پخت گرم (ولکانیزه کردن) با اتصالات سرد تحت پرس در تولید جداساز ها در چیست؟

 سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، نحوه ساخت جداساز لرزه ای LRB به چه صورت است؟ تفاوت پخت گرم (ولکانیزه کردن) با اتصالات سرد تحت پرس در تولید جداساز ها در چیست؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در  این باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه