آموزش نرم افزار OpenSees - قسمت دوم

21:56

آموزش نرم افزار OpenSees - قسمت دوم

در این ویدیو، اموزش نرم افزار OpenSees توسط دکتر سیدعلیرضا جلالی ارائه می شود.

برای شرکت در دوره حضوری آموزش Opensees دکتر جلالی می توانید از این صفحه ثبت نام کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...