Civil808-Admin

نقش‌ها:
مدیریت, Vip,
عضو به مدت : 5 سال 2 ماه

محتواهای تولید شده

Geotec Office
قیمت: 0 تومان
0 تومان
قیمت: 3,045,000 تومان
3,045,000 تومان
نرم افزار DIANA FEA
قیمت: 42,500,000 تومان
42,500,000 تومان
فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
temp
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
نرم افزار Seismostruct
قیمت: 17,000,000 تومان
13,600,000 تومان
نرم افزار SeismoArtif
قیمت: 2,550,000 تومان
2,040,000 تومان