سازه های بتن آرمه، تسلیح شده با میلگرد های کامپوزیت پلیمری

مدل: Sh Ra-CS1

سازه های بتن آرمه، تسلیح شده با میلگرد های کامپوزیت پلیمری

عنوان: سازه های بتن آرمه، تسلیح شده با میلگرد های کامپوزیت پلیمری

مولف: اصغر وطنی اسکویی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

عرضه کتاب با 20% تخفیف ویژه وبسایت 808

مطالب مرتبط:

قیمت: 20,000 تومان
16,000 تومان
سازه های بتن آرمه، تسلیح شده با میلگرد های کامپوزیت پلیمری