مدل سازی جداگر لرزه ای در آباکوس

15:00

مدل سازی جداگر لرزه ای در آباکوس

مدل سازی جداگر لرزه ای در آباکوس
بخشی از فیلم آموزش استفاده و مدل سازی جداگرها و میراگرها در کنترل ارتعاشات لرزه ای سازه
محصول ترم آنلاین تابستان 95
مدرس مهندس موسوي (رزومه)
مطالب مرتبط: 

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...