آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 01 Starting a Model (مدلسازی سازه در PERFORM 3D) بخش دوم توسط تیم 808 برای اولین بار در ایران

1:00:00

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 01 Starting a Model (مدلسازی سازه در PERFORM 3D) بخش دوم توسط تیم 808 برای اولین بار در ایران

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی PERFORM-3D 01 Starting a Model (مدلسازی سازه در PERFORM 3D) بخش دوم توسط تیم 808 برای اولین بار در ایران

 منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه