معرفی میراگرهای ویسکوز، کمک فنرهایی غول پیکر برای سازه