آزمایش میز لرزان عرشه پل با استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در دانشگاه کیوتو ژاپن.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...