پیشینه روش طراحی عملکردی در ایران

01:46

پیشینه روش طراحی عملکردی در ایران

سخنران: پروفسور حسن مقدم

این فیلم قسمتی از دوره اول طراحی عملکردی است که در تیرماه ۹۷ برگزار شد.

برای ثبت نام در دومین دوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهسازی لرزه‌ای و طراحی عملکردی سازه‌ها به صفحه زیر مراجعه کنید:

صفحه ثبت نام