١٠ مورد از بزرگترين زلزله هاي ثبت شده

02:41

١٠ مورد از بزرگترين زلزله هاي ثبت شده

از میان نظریه‌های مختلفی که به عنوان عامل اصلی زلزله ارائه گردیده، نظریه حرکات زمین ساخت صفحه‌ای بیشترین مقبولیت را در میان لرزه شناسان یافته است. بر اساس این نظریه، پوسته زمین مرکب از صفحاتی است که میل به حرکت دارند، این صفحات که به صورت لایه لایه رویهم قرار گرفته‌اند پس از حرکت، زلزله را تولید می‌کنند.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم