طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS

مدل: S17-5

طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان فیلم: ۴۱ ساعت

حجم فیلم: ۱۲ گیگابایت

تهیه شده در: پاییز ۹۷

نحوه ارسال: پستی یا دانلودی (انتخابی)

مطالب مرتبط:

قیمت: 500,000 تومان
350,000 تومان
طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای با نرم افزارهای SAP2000 و ETABS