زمین لرزه (زلزله)، Earthquake

زمین لرزه (زلزله)، Earthquake

زمین لرزه (زلزله)، Earthquake

از میان نظریه‌های مختلفی که به عنوان عامل اصلی زلزله ارائه گردیده، نظریه حرکات زمین ساخت صفحه‌ای بیشترین مقبولیت را در میان لرزه شناسان یافته است.

بر اساس این نظریه، پوسته زمین مرکب از صفحاتی است که میل به حرکت دارند، این صفحات که به صورت لایه لایه رویهم قرار گرفته‌اند پس از حرکت، زلزله را تولید می‌کنند.

صفحه سخت سنگ کره بر روی لایه نرمتر و خمیری مانند مذاب کره قرار گرفته و همانند جسمی سخت می‌لغزد.

صفحات سنگ کره توسط پشته‌های اقیانوسی، جزایر آتشفشانی، گسل‌های انتقالی و گودال‌های فرو رونده احاطه شده‌اند.

مواد مذاب در پشته‌های اقیانوسی بسمت بالا آمده و خنک می‌شوند و صفحه سنگی را به وجود می‌آورند و بدین ترتیب این صفحه به طور افقی گسترش می‌یابد.

صفحات زمین ساخت که در کنار هم قرار داشته و توسط گسل‌های انتقالی از هم جدا شده‌اند رویهم لغزیده و در ناحیه آلی (گودال‌های اقیانوسی) به داخل زمین فرو می‌روند. زلزله غالبا در ناحیه‌ای که صفحه سنگی به داخل زمین فرو می‌روند و یا در نقاطی که صفحات روی هم می‌لغزند اتفاق می‌افتد. (منبع: مهندسی زلزله، مولف: حسن مقدم)

ارتباط زلزله و آتشفشان

از نظر علمی بین زلزله و آتشفشان تطابق جغرافیایی محدودی وجود دارد ولی این تطابق کامل و روشن نیست. بیش از یک قرن، زمین‌شناسان و ژئوفیزیکدانان سعی نمودند تا وابستگی تقریبی جغرافیایی بین این دو پدیده را مشخص نمایند ولی نتیجه‌ای از آن بدست نیامد. ابتدا تصور می‌شد که آتشفشان عامل پیدایش زلزله است. در اوایل قرن نوزدهم مهندس فرانسوی، مونتسوس دوبالور با بررسی توزیع جغرافیایی این دو پدیده نشان داد که زلزله‌های بزرگ عموما بوسیله آتشفشان بوجود نمی‌آیند. با شکوفایی علم زلزله‌شناسی در اوایل قرن بیستم، تصور وابستگی تنگاتنگ این دو پدیده از بین رفت.

با توجه به مطالعات صورت گرفته این نتیجه‌گیری حاصل شد که:

مناطق زیر رانده شده حاشیه قاره‌ها محل وقوع زلزله و آتشفشان می‌باشند، در حالیکه، مناطق گسل‌های انتقالی که از قاره‌ها عبور می‌کنند، لرزه خیزند ولی فاقد فعالیت‌های آتشفشانی می‌باشند. (منبع: مهندسی زلزله، مولف: حسن مقدم)

علم مهندسی زلزله

علم مهندسی زلزله در ابتدای قرن بیستم زاده شد و در انتهای آن به کمال رسید. ضوابط بارگذاری زلزله در سال 1908 در ایتالیا بر اساس قضاوت مهندسی شکل گرفت و خیلی زود در سایر کشورهای لرزه‌خیز پذیرفته و اجرا شد.

با ابداع و نصب شتاب نگاشت‌ها و انتشار شتابنگاشت‌های ثبت شده در غرب آمریکا در دهه‌ی شصت، طیف‌های پاسخ ابتدا به صورت دستی و سپس به کمک رایانه محاسبه گردید و این سر آغاز ورود دینامیک سازه به عرصه مهندسی زلزله بود.

در دو دهه آخر قرن بیستم تلاش بی‌وقفه و گسترده محققان و کارشناسان برای ایجاد یک بنیان علمی و منطقی برای بارگذاری و طراحی لرزه‌ای ادامه یافت. نتیجه‌ی ارزشمند این تلاش‌ها عرضه روش طراحی بر اساس عملکرد است که می‌توان آن را سر آغاز عصر جدیدی در عرصه طراحی لرزه‌ای دانست.

سازه در زلزله‌های مخرب کاملا غیر‌خطی است و معیار‌های متعارف متکی بر مقاومت در آیین‌نامه‌های موجود نمی‌تواند رفتار لرزه‌ای واقعی سازه را به درستی ارزیابی کنند؛ از این رو تلاش برای یافتن معیار مناسب طراحی لرزه‌ای آغاز شده است. 

فیلم

مقالات تحلیلی

اخبار

محصول

دستنامه مهندسی زلزله 25: تحلیل غیرخطی سازه‌ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 18: دیوار پرکننده‌ی آجری در قاب های سازه ای
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 21: پیشرفت هایی در قاب با دیوار پر کننده
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 2: ارتعاشات ساختمان های برشی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 3: مبانی مهندسی زلزله(به همراه CD)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
سایر
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 13: رفتار لرزه ای ساختمان های بنایی و جزئیات اجرایی (عمران و معماری)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دستنامه مهندسی زلزله 12/1:طرح لرزه ای مفهومی ساختمان ها( قواعد اساسی برای مهندسان، معماران و مالکان) هوگو باخمن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 4,500 تومان
4,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
 روش‌ها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
سایر
کمک آموزشی
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی به روش دستی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
موسسه آموزشی 808
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس تغییر مکان
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
فرهمند
اصول مهندسی زلزله
قیمت: 0 تومان
23,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
سازه
زلزله
طراحی لرزه ای ساختمانها به روش مفهومی
قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله در آلبوم تجربه (فراگیری مهندسی زلزله با مشاهده خرابیها)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
سایر
کمک آموزشی
فیلم نقش خارق العاده میانقاب در تامین مقاومت و ایستایی لرزه ای
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
مدل سازی روش مکانیزه در تونل سازی شهری یا روش TBM در PLAXIS
قیمت: 78,750 تومان
78,750 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
فیلم وبینار اندرکنش لرزه ای خاک و سازه
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم تحلیل خطر لرزه ای
قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
زلزله
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
کتاب مهندسی زلزله برای معماران
قیمت: 165,000 تومان
165,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
نوآور
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
7 پاسخ
چطور می تونم شتابنگاشت های واقعی و خاص ساختگاه مثلا مشهد را برای تحلیل تاریخچه زمانی پیدا کنم؟
روند صحیح به همراه جزییات برای دستیابی به ۷ شتابنگاشت خاص مشهد را توضیح دهید. با تشکر

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - زمین لرزه (زلزله)، Earthquake