ایجاد خودکار نوع بارهای زلزله و کنترل ضرایب نوع بارهای موجود در فایل

03:39

ایجاد خودکار نوع بارهای زلزله و کنترل ضرایب نوع بارهای موجود در فایل

در این فیلم نحوه ایجاد خودکار بارهای زلزله توسط پلاگین نرم افزار کارامحاسب آموزش داده می شود.

این فیلم با کسب اجازه از وب سایت گروه نرم افزاری کارامحاسب در این سایت بارگذاری شده است.

جهت سفارش پستی این نرم افزار از فروشگاه سایت میتوانید از این صفحه اقدام بفرمایید

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم