دستنامه مهندسی زلزله 18: دیوار پرکننده‌ی آجری در قاب های سازه ای

مدل: book-fadak19

دستنامه مهندسی زلزله 18: دیوار پرکننده‌ی آجری در قاب های سازه ای

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: دکتر محمدرضا تابش پور

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
دستنامه مهندسی زلزله 18: دیوار پرکننده‌ی آجری در قاب های سازه ای