مسیر بارهای لرزه‌ای در ساختمان‌های فولادی

1:28:53

مسیر بارهای لرزه‌ای در ساختمان‌های فولادی

سازه‌ها برای اینکه پایدار باقی بمانند نیاز به یک مسیر بار کامل دارند. مسیر بار هر نقطه از فرود نیرو را به یک نقطه مقاوم متصل می‌کند. در طراحی لرزه‌ای، هر المانی که دارای جرم باشد، به عنوان یک نقطه که نیرو به آن وارد می‌شود، در نظر گرفته می‌شود و فونداسیون به عنوان نقطه مقاوم فرض می‌شود. تمرکز این وبینار بر مسیر بارهای لرزه‌ای و نقش دیافراگم ­ها و اعضای دیافراگم مانند زه‌ها، جمع کننده‌ها و اتصالات جمع کننده است. موضوعاتی مربوط به فونداسیون و همچنین سازگاری کل سازه در تغییر شکل نیز در این وبینار بحث خواهد شد.

این وبینار توسط انجمن آمریکایی ساختمان‌های فولادی تهیه شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...