راز ساختمان های ضد زلزله در ماچو پیچو

02:33

راز ساختمان های ضد زلزله در ماچو پیچو

این ساختمان ها هنوز هم با گذشت 500 سال از زمان ساخت انها همچنان استوار و پابرجا هستند. ماچو پیچو با وجود باستانی بودن هنوز هم شگفتی ها و معماهای زیادی برای مهندسین دارد. به راستی اینکاها این منطقه را چگونه ساختند؟

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم