بخش اول سخنرانی دکتر Marine Denolle با موضوع پیش بینی حرکت زلزله با استفاده از رویکرد زلزله مجازی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم