لرزه شناسی و اثرات زلزله

1:26:36

لرزه شناسی و اثرات زلزله

این وبینار با بحث درباره شناخت صفحات زمین به لحاظ زمین شناسی شروع می‌شود. این صفحات منبع رهاسازی انرژی لرزه‌ای محسوب می‌شوند. مفاهیمی همچون بزرگی، شدت و اندازه نیز زمین‌لرزه نیز مربوط به همین صفحات هستند. در این وبینار همچنین اثرات زلزله‌های سطحی و گسترده مورد بحث قرار می‌گیرد. در این وبینار همچنین به بحث درباره مفاهیم احتمالی، دوره بازگشت و خطراتی مثل سونامی پرداخته می‌شود.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...