ایجاد زلزله ای در مقیاس کوچک توسط دانشمندان در محیط آزمایشگاهی

03:04

ایجاد زلزله ای در مقیاس کوچک توسط دانشمندان در محیط آزمایشگاهی

دانشمندان زمین لرزه را در مقیاسی بسیار کوچک شبیه سازی کردند. انجام این آزمایش به دانشمندان این امکان را می دهد که اطلاعات بیشتری در خصوص فیزیک زمین لرزه به دست آورند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم