بررسی زلزله احتمالی تهران و راهکارهایی برای مقابله در برابر آن

بررسی زلزله احتمالی تهران و راهکارهایی برای مقابله در برابر آن

وجود پتانسیل لرزه‌خیزی بالا، احتمال تلفات جانی، مالی و اجتماعی جبران ناپذیر پس از زلزله مواردی هستند که لزوم بررسی هرچه بیشتر این حوزه را نمایان میکنند.از نمونه های بسیار مهم برای بررسی موردی شهر تهران است که بدلیل همجواری با گسلهای متعدد(که هرکدام از آنها میتواند زلزله بزرگی را ایجاد کند) و نیز بافت متراکم شهری، مقاومت پایین بسیاری ساختمانها ، وضعیت معابر و کمبود امکانات و تجهیزات امدادرسانی بر خطرات زلزله می‌افزاید ضمن اینکه آتش سوزی نیز پس از زلزله خطر بالقوه ایست که همواره محتمل بوده.قابل توجه است که سیستم کنترل و مدیریت بحران در شهر بزرگی مانند تهران نمی‌تواند به صورت متمرکز و بوسیله سازمانهای محدودی پیاده سازی و اجرا شود. در شرایط بحرانی ممکن است سامانه حمل و نقل شهری، شبکه های خدمات شهری و مخابرات از کار افتاده باشد و در این شرایط تنها بهرگیری از مدیریت بحران غیر متمرکز در لایه های پایین تر می‌تواند از شدت صدمات وارده­ی جانی و مالی بکاهد. به عبارت دیگر هرقدر که بتوان میزان وابستگی به سازمان مسئول مدیریت بحران را کاهش داد و فرآیند عملیات را بصورت غیر متمرکز اجرایی نمود کارایی و اثر بخشی بیشتری حاصل خواهد شد، بدین سبب متن حاضر براساس راهکارهایی تحت عنوان اطلاعات ایمنی زلزله و براساس مطالب انجمن مهندسین سازه کالیفرنیا و تجربیات DougCopp (مدیر تیم نجات ) نگارش شد، تا ضمن ارائه راهکارهایی برای انجام فعالیت‌های غیر وابسته به ستاد بحران منطقه‌ای، اصولی را که پیش از این به غلط برای ما دیکته شده است(نظیر جاگیری در زیر میز و ...) را اصلاح کند.

مقدمه

زلزله می‌تواند خانه و خانواده شمارا در اغتشاش قرار دهد، آسیب‌های بوجود آمده ناشی از زلزله به آسانی میتوانند محدودیتهای مدیریتی در حوزه های مدیریت بحران را درنوردند و شما مجبور شوید فعالیتهای درمانی و غیره را خودتان برعهده بگیرید و از منابع غذایی، دارویی و مالی خودتان استفاده کنید که این مسئله ممکن است از چند ساعت تا چندین روز را شامل شود. از طریق داشتن یک برنامه عملکرد و آمادگی برای زلزله میتوان اضطراب ناشی از زلزله را کاهش داد و به ستاد مدیریت بحران منطقه ای نیز اجازه داد تا وظایفش را به بهترین نحو انجام دهد.

چندین سال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسل های تهران انجام دادند و آسیب پذیری مناطق، بزرگا و تلفات زلزله احتمالی تهران را بررسی کردند.

به گزارش مهر،‌ در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان ایرانی و خارجی تهیه شده بود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. از میان بسیاری از گسل های فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل "مشا"، "شمال تهران" و گسل "جنوب ری" تشخیص داده شد.
گسل "مشا" که حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد از گسل های اساسی البرز مرکزی است که در شمال تهران قرار گرفته است. این گسل از حاشیه رشته کوه در غرب به سوی شرق البرز گسترش می یابد. گسل شمال تهران در دامنه رشته کوه البرز با طول حدود ۹۰ کیلومتر قرار دارد و از "کن" تا "لشگرک" ادامه دارد. این گسل در لشگرک به گسل "مشا" فشم می پیوندد. گسل های جنوب و شمال ری نیز از شاخص ترین گسل ها در دشت های جنوبی تهران هستند و حدود ۲۰ کیلومتر طول دارند

مطالعات "جایکا" بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی گسل های عمده تهران و اسناد تاریخی زلزله هایی که از سال ۷۴۳ میلادی در تهران واقع شده بود، انجام شد. این گروه سه سناریو در زمینه فعال شدن سه گسل اصلی شهر تهران و یک سناریو برای فعال شدن گسل های پنهان در زیر لایه های رسوبی شهر تهران ارائه می دهد. به این ترتیب، چهار مدلی که برای سناریو زلزله ها در نظر گرفته شد شامل مدل گسل "ری"، مدل گسل "شمال تهران"، مدل گسل "مشا" و مدل شناور است.

شدت زلزله احتمالی تهران در سه گسل آن

بر این اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه جنوبی شهر شدت زلزله ۹ و منطقه شمالی آن شدت زلزله بین ۷ تا ۸ را احساس خواهند کرد. در مدل گسل شمال تهران شدت زلزله در بخش شمالی شهر به ۹ و در بخش جنوبی آن به ۷ می رسد و بخش بزرگی از شهر شدت زلزله ۸ را تجربه خواهند کرد. در مدل گسل مشا در قسمت بزرگی از شهر، زلزله ای با شدت ۷ احساس خواهد شد. در مدل شناور نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله ۸ و چندین قسمت نیز شدت زلزله ۹ را تجربه خواهند کرد.

تلفات تهران در صورت بروز زلزله

در این گزارش به خسارت ساختمانها اشاره شد. طبق مطالعات جایکا ساختمان های مسکونی از ساختمان های تجاری و کارخانه ها و بناهای عمومی مهم از قبیل مدارس، بیمارستان ها و ایستگاه های آتش نشانی تفکیک شده اند و خسارات ناشی از چهار سناریوی زلزله برای این ساختمان ها به طور جداگانه محاسبه شده است. گروه مطالعاتی برای برآورد خسارات ساختمان های مسکونی یک بانک اطلاعاتی براساس نتایج آمارگیری سال ۱۳۷۵ تهیه کردند و اطلاعات آن را با آمار تعداد طبقات ساختمان ها که توسط اداره پست ارائه شده بود، مطابقت دادند.

تعداد ساختمان های مسکونی تهران ۹۰۰ هزار واحد برآورد شد که از این میزان ۴۵ درصد ساختمان ها سازه آجری و فلزی دارند، ۴۰ درصد دارای سازه فلزی هستند، ۱۰ درصد از بتن مسلح و درصد اندکی نیز از ساختار خشتی برخوردارند. ۶ درصد ساختمان های مسکونی که دارای سازه فلزی هستند در ۱۰ سال گذشته ساخته شده اند. (آمار مربوط به سال ۱۳۷۸ است)

در سازه های فلزی پایه ها و تیرها با استفاده از جوشکاری کارگاهی به یکدیگر اتصال داده شده اند که این منجر به کم شدن اعتبار یا قابلیت اعتماد به این اتصالات می شود. بنابراین انتظار نمی رود که سازه های فلزی به طور کامل در برابر زلزله مقاومت موثری داشته باشد.

در زلزله تهران که مربوط به گسل ری باشد ۵۵ درصد ساختمان‌ها فرو می‌ریزند.

این گروه در مدل گسل ری اعلام می کنند که در صورتی که زلزله تهران به خاطر فعال شدن گسل ری باشد ۴۸۰ هزار ساختمان در تهران یعنی ۵۵ درصد ساختمان ها فرو خواهد ریخت. بیشترین تعداد ساختمان های آسیب دیده در منطقه ۱۵ خواهد بود. نسبت ساختمان خسارت دیده به ساختمان های سالم در مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ مقدار بسیار بالایی در حدود ۸۰ درصد است. دلیل این نسبت بالای خسارت، وجود ساختمان های آسیب پذیر فراوان و جنبش لرزه ای نیرومند (با شدت ۹) در این مناطق است.

در صورت فعال شدن گسل شمال تهران ۳۱۰ هزار ساختمان که ۳۶ درصد کل ساختمان ها را شامل می شود، آسیب می بیند. نسبت ساختمان های خسارت دیده به ساختمان های سالم در مناطق یک تا ۵ که در بخش شمالی شهر تهران قرار دارند درحدود ۵۰ درصد است. نسبت خسارت در بخش جنوبی شهر کمتر از ۳۰ درصد است. تفاوت خسارت بین قسمت شمالی و جنوبی شهر به اندازه مدل گسل ری نیست.

در این مطالعات، تلفات انسانی برای هر نوع سازه ساختمانی در هر حوزه آماری برآورد شد و نتایج به دست آمده با داده های هر منطقه شهری تلفیق و تعداد تلفات به تفکیک روز و شب و همچنین به تفکیک میزان فعالیت های اضطراری امداد رسانی محاسبه شد. در صورت فعال شدن گسل ری شاهد گسترده ترین تلفات خواهیم بود یعنی حدود ۶ درصد کل جمعیت شهر تهران جان خود را از دست خواهند داد. در منطقه ۱۵ به علت تعداد زیاد جمعیت ساکن، تلفات بسیار وسیع خواهد بود. نسبت تلفات به کل جمعیت در مناطق ۱۱ و ۱۲ از ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد رسید. زیرا در این مناطق شمار ساختمان های آسیب پذیر بسیاری زیاد است و شدت زلزله نیز به ۹ می رسد.

در مورد مدل گسل ری، برآورد می شود که تعداد تلفات انسانی در جنوب شهر به حداکثر برسد. در برخی حوزه های آماری تعداد کشته شدگان از هزار تن تجاوز خواهد کرد. در مدل گسل شمال تهران، هر چند تلفات انسانی در بخش شمالی بیشتر از دیگر نقاط است اما در برخی حوزه های آماری، تعداد کشته شدگان به ۱۰۰ نفر یا بیشتر می رسد.

در مورد گسل ری، نسبت تلفات در چندین حوزه آماری در مناطق ۱۱ و ۱۲ فوق العاده بالا (۴۰ درصد یا بیشتر) خواهد بود. فعالیتهای اضطراری امدادرسانی در این مناطق موثر نیستند. در مدل گسل شمال تهران، اگر فعالیت های امداد رسانی به مقدار کافی انجام شود، نسبت تلفات در تمامی حوزه های آماری به سطح ۲۰ درصد یا کمتر کاهش خواهد یافت.

در سناریوی زلزله ناشی از فعال شدن گسل شمال تهران در بدترین حالت حدود ۱۳۰ هزار نفر یعنی دو درصد جمعیت تهران از بین می روند. البته نسبت تلفات در بخش شمالی شهر در مناطق یک تا ۵، زیادتر از همه (حدود ۳ درصد) و در جنوب شهر کمتر از همه (حدود یک درصد) خواهد بود.

سقف عامل ویرانی در زلزله

دکتر بهرام عکاشه رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به تفسیر نتایج تحقیقات مطالعات "جایکا" پرداخت و گفت: این پروژه مطالعاتی طی قراردادی میان شهرداری تهران و سازمان تحقیقات حوادث غیر مترقبه ژاپن یا به اختصار GICAکه یک سازمان دولتی است اجرایی شد.

زلزله تهران هفت و بیشتر از هفت ریشتر خواهد بود.

وی با اشاره به سه سناریوی ذکر شده در این گزارش خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده از این تحقیقات نشان می دهد که انرژی تخلیه شده از گسل مشا فشم به میزان ۸ ریشتر، گسل شمال تهران ۲/۷ ریشتر و گسل ری نزدیک به ۷ ریشتر است.

عکاشه به واحدهای اندازه‌گیری زلزله اشاره کرد و در این باره توضیح داد: برای سنجش اندازه یک زلزله از درجه ریشتر برای بیان میزان انرژی تخلیه شده از کانون زمین و از درجه "مرکالی" برای بیان میزان تخریب سازه ها روی زمین و برداشت انسانها از زلزله استفاده می شود. درجه مرکالی تا ۱۲ درجه است که درجه ۵ مرکالی به حدی است که انسان را از خواب بیدار می کند، در ۶ درها به هم خورد می شود و از درجه ۷ به بعد در حدی است که باعث تخریب بنا می شود.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد با اشاره به اعداد و ارقام اشاره شده در گزارش تحقیقات ژاپن ادامه داد: درجه ۹ مرکالی در صورتی که سازه بتن آرمه با کلاس افقی و قائم باشد به شرط آنکه در بتن میلگرد آجدار به کار برده شود صدمه جزئی می بیند. در غیر این صورت به دلیل عدم اتصال صحیح "شناژ" افقی که سقف را درست می کند، سازه فرو می ریزد و باعث کشته شدن ساکنان می شود چرا که در زلزله سقف است که انسان را می کشد.

عکاشه میزان شدت مرکالی زلزله را ناشی بسته به جنس خاک، تراکم جمعیت و نوع سازه ها دانست و افزود: گزارش جایکا حکایت از آسیب پذیر بودن مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ دارد که این به دلیل جنس خاک این مناطق است. در این مناطق علاوه بر اینکه جنس زمین نرم است دارای سفره های زیر زمینی زیادی است که گاهی مشاهده می شود که بدون وقوع زلزله سازه ای در زمین فرو می رود.

این محقق با تاکید بر اینکه تهران زلزله خیز است و زلزله خیز باقی می ماند خاطر نشان کرد: این مسئله نباید باعث وحشت شود بلکه با اتخاذ تدابیر می شود میزان آسیب پذیری را کاهش داد.

آماری که در این گزارش ارائه شده است بر اساس نتایج تحقیقی است که در سال ۱۳۷۸ انجام شده و به طور حتم با افزایش ساخت و ساز و جمعیت تهران آمار جمعیت و ساختمانهای تهران در حال حاضر افزایش یافته است.

حالا استاندار تهران با اشاره به وقوع چند زلزله خفیف در شرق استان می گوید که بررسی های کارشناسی حاکیست این زلزله های خفیف در ادامه لرزش های قبلی است و پدیده متفاوت و معناداری نسبت به گذشته نیست اما شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران باید در آمادگی کامل به سر ببرد.

مرتضی تمدن در پایان جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران می گوید وقوع زلزله های خفیف در تهران و کشور بی سابقه نیست و حتی این گونه زلزله ها همواره وجود دارد و تعداد آن نیز کم نیست اما بازهم ازآمادگی دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران خبر می دهد .

وی می‌گوید:

تعداد خرده لرزه‌ها و یا نزدیک بودن آن به معنی وقوع زلزله نیست هرچند موجب نگرانی شده ولی پیام آن افزایش آمادگی همگان است. بدون شک تهران دارای پتانسیل زلزله است ولی خرده لرزه های نمی تواند به معنی وقوع زلزله بزرگ باشد.

حال که با ابعاد احتمالی زلزله زلزله تهران تا حد زیادی آشنا شدیم بهتر آنست که به عوض استرس های شبانه روز به فکر راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشیم ،مقاله حاضر عمدتاً بر برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تمرکز دارد.

حفظ ارتباط بین اعضای خانواده:

اعضای خانواده شما بایستی بدانند تا چگونه با دیگران در خلال زلزله ارتباط داشته باشند تا هریک از وضعیت شخص دیگر مطلع گردند کارآمدترین روش بمنظور انجام دادن این کار اینست که هرکس به یک آشنا یا دوست مشترک در خارج از محدوده پیغام دهد.و این شخص بایستی به عنوان ارتباط دهنده عمل کند.چرا که عموماً با خارج شدن مخابرات از سرویس دهی و بکارگیری تلفنهای عمومی ارتباط مستقیم دشوار خواهد شد و این شخص رابط می‌تواند نقشی حیاتی را ایفا نماید.

جلوگیری از وقوع آتش سوزی

  • آتش‌سوزی‌های حاصل از زلزله یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای جان و مال انسانهاست اموری که برای کاهش اثر این آتش‌سوزی‌ها میتواند کمک نماید بشرح زیر است:
  • متصل ساختن آبگرمکن‌ها به دیوار به صورت ایمن تا از واژگون شدن و نشت گاز جلوگیری نماید
  • نصب هشداردهنده های دوددر بخشهای مختلف ساختمان.
  • نصب خاموش کننده های آتش در بخشهای پرخطر ساختمان نظیر آشپزخانه و آشنایی کامل با نحوه بکارگیری آن
  • آشنایی با محل شیر قطع و وصل گاز، آب و ...و اینکه چگونه قطع و وصل میشوند
  • گازوئیل و سایر مایعات اشتعال زا ، حشره‌کش‌ها و سایر مواد خطرناک را در ظروف نشکن قرار داده و از محلهایی که ممکن است دچار احتراق شوند دور کنید.

 

در مطالعه موردی زلزله سال 1995 کوبه یک عملکرد  شگفت انگیز در خضوص بیمارستان تاکاشی که یک سازه 5 طبقه بتنی با دیوار برشی بود از طریق دکتر s.k.ghosh  صورت گرفت..این سازه نه تنها در هنگام زلزله سالم ماند بلکه در مقابل آتش سوزی های شدیدی که اطراف آنرا دربرگرفته بود نیز دوام آورد(عموماً سازه های بتنی دربرابر عواملی نظیر آتش سوزی مقاومت بیشتری دارند لذا در سازه های اسکلت فلزی اتخاذ تصمیمات مناسب ضروریست)تصور اینکه اگر سازه مذکور دربرابر آتش سوزی مقاوم نبود و اصول ایمنی در آن رعایت نگردیده بود بسیار وحشتناک است.

تجهیزات ضروری:

یک خانه بطورمعمول لوازم و خوراکی مورد نیاز تا سه روز را دارد سه روزمدت زمانیست که لازم است تا تجهیزات مجدداً بازیابی شوند لیست حاضر به منظور کمک برای تصمیم گیری بیان  مواردیست که بایستی ذخیره سازی شوند و عموماًدر مواقع اضطراری و تخلیه اورژانسی بکارمیروند.

*موارد زیر را در خودرو یا محل کار خود ذخیره کنید.

آب و غذا

هر انسان بطور معمول به یک تا دو گالن آب در روز برای نوشیدن احتیاج دارد بعلاوه یادگیری چگونگی تصفیه کردن آب بوسیله صافی یا حرارت در مواقعی که شبکه آب شهری از مدار خارج شده و ممکن است با فاضلاب مخلوط شود بسیار مهم است.

بصورت توصیه شده ای بهتر است که از مواد غذایی بصورت کنسرو شده و بدون نیاز به پخت و پز و فریز کردن در خانه موجود باشد. همچنین برای هرگونه رژیم غذایی باید آماده بود و توجه داشت که کنسرو باز کن فراموش نگردد.

دارو و بهداشت عمومی

یک ذخیره سازی گسترده از مواد بهداشتی نظیر خمیردندان، مسواک و دستمال دستشویی

یک عینک یدکی چراکه ممکن است قادر به استفاده از لنزهای تماسی نباشید و توجه داشتن به ذخیره سازی هرگونه دارویی بیش از حد مورد نیاز .

هرچیزی که برای محافظت ویژه از کودکان و بزرگسالان و معلولین مورد نیاز است.

جعبه کمک های اولیه و کتاب راهنمایی آن ضمن یادگیری دوره های کمک های اولیه و احیا بسیار مفید خواهد بود.

ابزارها

*چراغ قوه کارآمد و در یک جای سر راست

*یک رادیو قابل حمل برای گوش دادن به اطلاعات اورژانسی

*باتری های یدکی (حتماً آنها را در داخل یخچال نگهداری کنید تا عمرشان طولانی تر شود)

*یک آچار برای بستن شیر گاز و آب و ...

*یک سیستم اطفا حریق در مناطق پر ریسک

در هنگام زلزله چه باید کرد:

افراد بسیاری هستند که گمان میکنند پنهان شدن در زیر میز و یا پناه گرفتن در چارچوب در ضامن زنده ماندنشان است، تصوری غلط که جز به کام مرگ رفتن و بالابردن آمار مرگ و میر تا به امروز هیچ ثمره دیگری بهمراه نداشته.


Doug Copp رئیس گروه نجات و مدیر تیم آمریکائی نجات بین الملللی درخصوص این تصور نادرست و تاثیر آن بر افزایش آمار کشته ها و ارائه روشی جایگزین در قالب مقاله ای چنین نوشته.


در سال 1996 ما یک فیلم مستند ساختیم که صحت متدولوژی ارائه شده توسط بنده را تایید می‌کرد. دولت مرکزی ترکیه و مقامات محلی و دانشگاه شهر استانبول در تهیه و فیلم‌برداری از این آزمایش علمی و عملی با تیم ARTI همکاری داشتند. ما یک مدرسه و یک خانه را با 20 مانکن در داخل آن فرو ریختیم، 10 مانکن را بصورت خمیده و پنهان شده و10 مانکن دیگر را به روش ابداعی خودم تحت نام مثلث حیات استفاده کردیم. پس از فرو ریختن ناشی از زلزله مصنوعی، ما به درون آوارها خزیدیم و وارد ساختمان‌ها شدیم تا نتایج آزمایش را فیلم‌برداری و مستند کنیم در این فیلم که فنون زنده ماندن خود را تحت نظارت مستقیم و شرایط علمی مرتبط با ریزش آوار تمرین نمودیم به روشنی نشان می‌داد آنهائی را که از روش خمیده و پنهان شده استفاده کردند، شانس زنده ماندن آنها صفر درصد و برای آنهائی که از روش ما (مثلث حیات) استفاده کردند، 100 درصد بود. این فیلم در ترکیه و کشورهای اروپائی توسط میلیون‌ها تماشاچی دیده شد و در ایالات متحده و کانادا و آمریکای لاتین هم از طریق تلویزیون به نمایش گذاشته شد.

 

اولین ساختمانی که بداخل آن خزیدم ، مدرسه‌ای در شهر مکزیکوسیتی و درجریان زلزله سال 1985 بود همه بچه‌ها در زیر میزهایشان بودند و همگی تا ضخامت استخوان‌هایشان در هم کوبیده شده بودند. آنها می‌توانستند زنده بمانند اگر در کنار میزهایشان و در راهروی بین میزها دراز می‌کشیدند. کاری که انجام داده بودند غیرمعقول و غیرضروری بود و در تعجب بودم که چرا آنها در راهروها نبودند. من آن موقع نمی‌دانستم که به آنها گفته شده‌بود که خود را زیر چیزی پنهان سازند.

به‌سادگی می‌توان دریافت، هنگامی‌که ساختمان‌ها تخریب می‌شوند وزن سقف که بر روی اشیاء و مبلمان فرود می‌آید، آنها را درهم می‌کوبد و فضای خالی‌ای را در کنار آنها ایجاد می‌نماید این فضا همان چیزی است که من به آن مثلث حیات (Triangle Of Life) می‌گویم هر اندازه اشیاء بزرگتر و محکم‌تر باشند کمتر فشرده می‌شوند و هر اندازه کمتر فشرده شوند فضای خالی که احتمال زنده ماندن افرادی را که به آن پناه می‌برند بیشتر می‌شود. یک بار دیگر می‌توانید ساختمان فرو ریخته را در تلویزیون نگاه کنید مثلث‌هایی را که شکل گرفته‌اند را شمارش کنید. آنها در اکثر نقاط وجود دارند و از معمول‌ترین اشکالی هستندکه در داخل آوارها به راحتی می‌توانید مشاهده نمایید.

 "نام من روبرتو روزالس است هنگامیکه 11 ساله بودم در اثر بروز زلزله سال 1972که بیش از 70،000 نفرتلفات داشته است، در داخل ساختمان فروریخته بدام افتادم وآنچه باعث نجاتم گردید مثلث حیاتی بود که در کنار موتورسیکلت برادرم بوجود آمده بود. کلیه دوستانم که در زیر میز یا تخت رفته بودند در زیر آنها له شده و جانشان را از دست داده بودند. من مثال زنده‌ای از (Triangle Of Life) مثلث حیات هستم و دوستانم مثالی از (Duck And Cover) (خمیده و پنهان شده) که همگی جانشان را از دست دادند."

نکات و توصیه های مهم آ1-در هنگام بروز زلزله و فرو ریختن ساختمان هر کسی که از روش (Duck And Cover) (خمیده و پنهان شده استفاده کند بدون استثناء و همواره محکوم به مرگ است. افرادی که زیر اشیائی نظیر میزها و اتومبیل‌ها می‌روند در همانجا له می‌شوند.

2-سگ‌ها و گربه‌ها و بچه‌ها همگی آنها اغلب بصورت طبیعی در وضعیت جنینی که در رحم قرار دارند، خم می‌شوند و شما هم باید همین طور عمل کنید. این غریزه طبیعی ایمنی و اصل بقاء است. شما می‌توانید با همین شیوه در فضای خالی کوچکتری زنده بمانید. پس در زمان بروز زلزله سریع خود را کنار اشیاء بزرگ، مانند کاناپه بزرگ و یا اجسام محکمی که در مقابل ضربه کمتر فشرده می‌شوند و فضای خالی در مجاور خود باقی می‌گذارند، قرار دهید. 

-ساختمان‌های چوبی از ایمن‌ترین نوع ساختمان‌ها محسوب می‌شوند که می‌توانید در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشید، دلیل آن ساده است زیرا چوب قابل انعطاف بوده و با نیروی زلزله به راحتی حرکت می‌کند. اگر ساختمان چوبی فرو ریزد فضاهای خالی بزرگی ایجاد می‌شود. همچنین ساختمان‌های چوبی دارای وزن متمرکز شده و خردکنندگی کمتری هستند. ساختمان‌های آجری می‌توانند در حد قطعات آجر متلاشی شوند و آجرها منجر به بروز صدمات زیادی می‌شوند البته اجساد له شده ناشی از فرو ریختن آنها از صدمات حاصل از فرو ریختن قطعات بتنی بزرگ، کمتر می‌باشد. 

4-اگر زلزله درهنگام شب و زمانی که شما در رختخواب خود هستید اتفاق بیفتد کافی است از روی تخت به پایین بغلتید، یک فضای ایمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد. هتل‌ها می‌توانند نرخ زنده‌ماندن ساکنان خود را در هنگام وقوع زلزله، با نصب تابلوی راهنما در پشت درب اتاق‌ها و اطلاع‌رسانی به ساکنان مبنی بر اینکه "در هنگام وقوع زلزله روی زمین کنار تختخواب دراز بکشید" افزایش دهند.

5-اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشای تلویزیون هستید و فرار از در یا پنجره برایتان بسادگی امکان‌پذیر نیست، در وضعیت جنینی در کنار کاناپه یا صندلی بزرگ خم شوید.

6-هر کسی که در زمان وقوع زلزله در زیر درب قرار گیرد محکوم به مرگ است. زیرا هنگامی که زیر درب قرار دارد ، چهارچوب اطراف درب به سمت جلو وعقب بیافتد، زیر مصالح ساختمانی بالای چهار چوب درب له خواهد شد و اگر ستون‌ها به طرفین بیفتند در این حالت توسط آنها به دو نیم خواهد شد لذا در هر دو صورت جان خود را از دست خواهد داد.

7-هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روی پله ها نروید زیرا پله‌ها دارای گشتاور فرکانسی متفاوتی هستند و لذا مجزا از تنه اصلی ساختمان نوسان می‌کنند. به عبارتی پله‌ها و بقیه ساختمان با همدیگر برخورد می‌کنند تا اینکه شکست سازه‌ای در پله رخ دهد و کسانی که روی پله هستند قبل از اینکه پله خراب شود توسط گام‌های پله گرفتار شده و بصورت وحشتناکی قطع عضو خواهند شد. در هنگام زلزله حتی اگر ساختمان فرونریزد باز هم از پله‌ها دور بمانید زیرا پله‌ها از مناطقی هستند که احتمال تخریب بیشتری دارند حتی اگر پله‌ها توسط زلزله فرو نریزد ممکن است در اثر وزن ازدحام زیاد افرادی که فریادکشان از روی آن در حال فرار هستند فرو بریزد. پله‌ها باید پس از وقوع زلزله هر چند که ساختمان آسیب ندیده باشد از نظر ایمنی مورد آزمایش قرار گیرند.

8-به دیوارهای محیطی ساختمان نزدیک شوید و یا در صورت امکان به بیرون از آنها بروید. هرچه داخل‌تر و دور‌تر از دیوارهای محیطی ساختمان باشید احتمال اینکه راه گریز شما مسدود شود بیشتر خواهد بود.

9-کسانی که در هنگام وقوع زلزله در خیابان‌ها داخل خودروی خویش می‌مانند وقتی که خیابان طبقه فوقانی روی آنها خراب می‌شود (در اتوبان‌های دو طبقه)، جان خود را از دست می‌دهند. این دقیقآ همان چیزی است که در آزادراه نیمیتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانیان زلزله سانفرانسیسکو همگی در داخل خودروی خود به هنگام زلزله باقی ماندند و همگی کشته شدند . آنها می توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در کنارآن نشسته و یا دراز کشیده بودند.کلیه خودروهای له شده بجز خودروهائی که ستون‌های پل مستقیمآ روی آنها سقوط کرده بود، دارای فضای خالی‌ای به ارتفاع 90 سانتی متر در اطراف خود بودند.

10 -از خزیدن در داخل خرابه‌های دفاتر روزنامه‌ها و یا اداراتی که کاغذهای انباشته زیادی در آنها وجود داشته است، دریافتم که کاغذ دارای خاصیت ارتجاعی بوده و چندان فشرده نمی‌شوند لذا فضاهای خالی زیادی در اطراف بسته‌های کاغذ بوجود می‌آید که می‌تواند در زمان زلزله مورد استفاده قرار گیرد

 

 

 

 

ترجمه شده توسط تیم خبری 808

منابع:+ & + & + & +

درباره نویسنده
عکس‌های farzam

فرزام بداغی

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه تبریز ، عضو تیم مترجمین 808
سوالات مرتبط
عکس کاربر
140پاسخ
خمش تیر بلند در عرض
سلام . میخواستم فرمول و علت خم نشدن تیر بلند از عرض رو بپرسم. مثال: چرا خطکش نازک معمولی از عرض نازکش سریع با فشار بسیار کمی خم میشه ولی در عرض بیشترش اصلا خم نمیشه
عکس کاربر
67پاسخ
برنامع چکر (CHECHER)

با سلام- فونت های برنامع چکر (CHECHER) ناخوانا هستش میتونی فونتهاش رو برامون بفرستید؟

عکس کاربر
19پاسخ
بررسی لرزه ای یک تونل حفر شده با بارگذاری دوجهته
سلام برای یک تونل قصد دارم بارگذاری دوجهته (افقی) با زلزله واقعی انجام بدم برای اصلاح و اعمال شتابنگاشت ها در دو جهت چه مبنا و مرجعی استفاده کنم بهتره؟ باتشکر
ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .