نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت اول

27:40

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت اول

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "فروريزش ساختمان‌ها و نقش مهندسان سازه در عمليات جستجو و نجات" است.
سخنران : دكتر ساسان عشقي

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...